Minilex - Lakipuhelin

Esineoikeudet ja niiden ryhmittely


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Esineoikeus kuuluu yksityisoikeuteen ja se katsotaan osaksi varallisuusoikeutta. Esineoikeudet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: omistusoikeuteen ja rajoitettuun esineoikeuteen. Omistusoikeus on yleisoikeus, jolloin omistaja voi lähtökohtaisesti käyttää kiinteään tai irtaimeen esineeseensä kaikkea mahdollista valtaa.

Rajoitetut esineoikeudet poikkeavat omistusoikeudesta siinä, että ne sisältävät haltijalle nimenomaan osoitetut oikeudet. Tällainen on esimerkiksi vuokra, joka lukeutuu käyttöoikeuksien ryhmään. Käyttöoikeuksista eroavat arvo-oikeudet, joissa tietty esine turvaa oikeudenhaltijan saatavaa. Henkilö voi esimerkiksi pantata tietyn esineen saatavansa vakuudeksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa