Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön perustaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten solmimalla yhtiösopimuksella. Toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiössä, ei avoimessa yhtiössä vaadita rekisteröintiä kaupparekisteriin yhtiön syntymiseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että avoin yhtiö on olemassa ja kykenevä sitoutumaan erilaisiin velvoitteisiin sekä esiintymään edustajiensa välityksellä tuomioistuimessa jo ennen kuin se on rekisteröity. Yhtiösopimus on yhtiömiesten, eli yhtiön omistajien välinen sopimus yhtiön toimintaan ja sen asioiden hoitamiseen liittyvistä periaatteista ja säännöistä. Se on periaatteessa vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää aina tietyt laissa määritellyt seikat. Tavallisimmin yhtiösopimus tehdään näyttösyistä kirjallisena, mutta myös suullinen sopimus on yhtälailla sitova.

Edellä mainittu tapa perustaa avoin yhtiö on se tavanomaisin. Kuitenkin avoin yhtiö voi syntyä myös tilanteessa, jossa yhtiötä ei ollut tarkoitus perustaa. Näin voi käydä, mikäli toiminta täyttää henkilöyhtiön tunnusmerkit, vaikka mitään yhtiötä ei ollutkaan tarkoitus perustaa. Avoimessa yhtiön toiminnan tunnusmerkit ovat tarkoitus harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa sekä vaatimus harjoittaa elinkeinotoimintaa. Eli käytännössä elinkeinotoiminnan harjoittaminen yhdessä vähintään yhden toisen henkilön kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi voitaisiin tulkita avoimeksi yhtiöksi. Näin voi käydä esimerkiksi rakennusurakoiden tapauksessa , huolimatta siitä, että urakoitsijat eivät toimisi virallisesti yhtiönä.

Edellä mainittu tapaus "itsestään syntyvästä" avoimesta yhtiöstä on kuitenkin hyvin harvinainen. Avoimen yhtiön perustaminen etenee käytännössä siten, että yhtiömiehet sopivat ensin harjoitettavasta toiminnasta, sijoituksista yhtiöön sekä muista vastaavista toiminnan ehdoista. Tämän jälkeen laaditaan kirjallinen yhtiösopimus ja viimeiseksi ilmoitetaan yhtiö rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Vaikka kaupparekisterimerkinnän puuttuminen ei estä toiminnan aloittamista, on tämä käytännössä usein tarpeen,jotta ulkopuoliset voivat varmistua yhtiön olemassaolosta. Yritys tulee myös rekisteröidä kaupparekisteriin jo verotuksellisista syistä. Elinkeinon harjoittaminen ilman yhtiötunnusta eli Y-tunnusta ei käytännössä onnistu, joten periaatteessa voinee sanoa, että yhtiön rekisteröinti on välttämättömyys. Avoimen yhtiön perustaminen ei ole onneksi käytännössä kovinkaan vaikeaa. Eniten oikeudellista ymmärrystä vaatinee itse yhtiösopimuksen laatiminen, varsinkin jos yhtiömiehet haluavat sen poikkeavan standardimuotoisesta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa