Minilex - Lakipuhelin

Asiakirjan siirto on viranomaisen velvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. Viranomaisella on siis velvollisuus siirtää asiakirja.

Siirrettäessä asiakirja, joka on toimitettava viranomaiselle määräajassa, määräaikaa katsotaan noudatetun, jos toimivaltainen viranomainen saa asiakirjan määräajan kuluessa. Asiakirjan siirtäminen ei siis pidennä mahdollista määräaikaa, jona asiakirjan tulee olla oikeassa viranomaisessa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa