Minilex - Lakipuhelin

Asiakirja voidaan määrätä salaiseksi


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yleensä viranomaisen asiakirjat ovat julkisia eli kuka tahansa voi saada niistä tiedon halutessaan. Lailla voidaan kuitenkin määrätä jokin asiakirja salaiseksi. Vaihtoehtoisesti viranomainen voi määrätä asiakirjan salaiseksi laissa säädetyin perustein. Tällaista viranomaisen salassapitovelvoitetta kutsutaan asiakirjasalaisuudeksi. Asiakirjasalaisuuden ydin on se, ettei sen piiriin kuuluvasta asiakirjasta anneta tietoja. Viranomainen ei saa näyttää eikä luovuttaa asiakirjan sisältämiä tietoja sivulliselle millään tavalla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »