Minilex - Lakipuhelin

Ajallinen soveltuvuus on tarkoin säännelty


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Lakeja muutetaan. Kun pitää ratkaista mitä versiota käytetään kun rikoksista tuomitaan, pääsääntö on, että sovelletaan tekohetken lakia. Jos muuttunut laki johtaa lievempään lopputulokseen syytetyn kannalta, käytetään sitä. Määräaikaiseksi tarkoitettua lakia sovelletaan vain tuon määräajan, jos asiasta ei ole muita sääntöjä.

Jotkut rikossäännökset viittaavat muihin lakeihin, eikä niistä suoraan käy ilmi rangaistava teko. Näitä kutsutaan blankorangaistuksiksi. Niissäkin pääsääntö on, että sovelletaan niitä sääntöjä, jotka ovat tekohetkellä tässä toisessa laissa, ellei lainsäädännön perusteella ole selvää että suhtautuminen tekoon on muuttunut tuomion antamisen ja teon välillä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa