Minilex - Lakipuhelin

Virheellisiksi väitettyjen asiatietojen oikaisuvelvollisuus - KKO:2003:96

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Radiovastuulaki
    Oikaisuvelvollisuus

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2003:96 oli kysymys yleisradiotoiminnan harjoittajan velvollisuudesta oikaista ohjelmaan sisältyneet virheellisiksi väitetyt asiatiedot radiovastuulain 6 a pykälän nojalla. Pirkko Vihko vaati Yleisradio Oy:tä vastaan kohdistamassaan kanteessa, että Yleisradio Oy velvoitetaan sakon uhalla oikaisemaan M.O.T. -nimisessä ohjelmassa häntä ja WHO Collaborating Centre -nimistä keskusta koskevat virheellisiksi väitetyt asiatiedot. Kyseisen lainkohdan mukaan yleisradiotoiminnan harjoittaja on velvollinen oikaisemaan ohjelmaan sisältyneen virheellisen asiatiedon. Kyseistä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos oikaisu voisi aiheuttaa jollekulle vahinkoa, joka olisi epäsuhteessa oikaisulla saavutettavaan hyötyyn tai, mikäli virheen vähäisyyden vuoksi tai muusta sellaisesta syystä tietoa ei ole perusteltua oikaista.

Käräjäoikeus hylkäsi Pirkko Vihkon kanteen. Käräjäoikeuden mukaan ohjelmassa oli esitetty virheellistä asiatietoa. Virheiden vähäisyyden vuoksi ei kuitenkaan ollut perusteltua tarvetta oikaista kyseisiä tietoja. Hovioikeus ei päätynyt muuttamaan käräjäoikeuden tuomiota.

Korkein oikeus myönsi Pirkko Vihkolle valitusluvan. Valituksessaan Pirkko Vihko vaati hovioikeuden tuomion kumoamista ja hänen kanteensa hyväksymistä. Arvioituaan ohjelmassa esitetyt asiatiedot korkein oikeus päätyi siihen, ettei ohjelmassa oltu esitetty sellaisia virheellisiä asiatietoja, jotka tulisi lain nojalla oikaista. Perusteluna kyseiselle ratkaisulle oli se, että ohjelmassa oli muun muassa epämääräisin vihjauksin ja epätäsmällisin ilmauksin pyritty herättämään yleisluontoisia epäilyjä ja mielikuvia siitä, että Pirkko Vihkon ja hänen tutkimusyksikkönsä julkisessa rahoituksessa olisi jotakin epäselvää, salattavaa tai moitittavaa. Tällaiset ohjelman synnyttämän yleisluontoiset vaikutelmat ja mielikuvat eivät kuitenkaan kuulu sellaisiin asioihin, joihin voisi oikeusteitse puuttua. Siten korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista ilmenee, että oikaisuvelvoite syntyy ainoastaan, mikäli ohjelmassa esitettyjen tietojen perusteella katsojille syntyy virheellinen käsitys jostakin oikaistavissa olevasta tosiasiasta. Kuitenkin, ohjelmantoiminnan harjoittajalla on oikeus päättää se näkökulma ja sävy, jolla asiaa ohjelmassa käsitellään. Siten harjoittaja ei ole velvollinen oikaisemaan pelkästään esimerkiksi negatiivisia tai kriittisiä sävytyksiä eikä myöskään ohjelmassa esitettyjen tosiseikkojen katsojissa mahdollisesti herättämiä yleisluontoisia vaikutelmia tai epämääräisiä mielikuvia. Todettakoon, että kuitenkin myös silloin, kun ohjelman sävy on siinä käsitellyn henkilön kannalta kriittinen, tulee ohjelman tekijöiden varmistua asiatietojen oikeellisuudesta. Lisäksi merkittävässä julkisessa asemassa oleva henkilö on velvollinen sietämään enemmän julkista arvostelua kuin tavallinen kansalainen. Tällöinkin on kuitenkin voitava edellyttää, että ohjelma perustuu tosiasioihin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa