Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta ulosottoasioissa- KKO:2012:63

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tuomioistuimen toimivalta
    Suomen tuomioistuimen yleistoimivalta
    Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta
    Konkurssi
    Takaisinsaanti konkurssipesään

Tapauksessa KKO 2012:63 suomalainen yritys S, joka oli rekisteröity ulkomaille, sai A:lta 10 miljoonaa dollaria rahoitusta. A omisti yrityksen. Lainaa on tämän jälkeen lyhennetty 900 000 ja loput saatavista on siirretty yritykselle T, joka myös on rekisteröity ulkomaille. Sittemmin A on asetettu konkurssiin kahdessa eri ulkomaan valtiossa ja yritys Suomessa vähän tämän jälkeen.

Konkurssissa on valvottu jäljellä olevan saatavan määrää 9 200 000 ja sen korkoja. Konkurssituomion mukaan saatava on maksettava sille, joka osoittaa olevansa oikea velkoja.

Tuomio voitiin panna täytäntöön, koska saatavan katsottiin olevan Suomessa olevaa ulkomaalaisten yhtiöiden omaisuutta. Käräjäoikeudella oli kansainvälinen toimivalta kanteen tutkimiseen, koska takaisinsaantiasialla oli tosiasiallinen yhteys Suomeen. Käräjäoikeuden mukaan Suomen oikeudessa pätevien kansainvälis-prosessioikeudellisten periaatteiden mukaan kanne oli mahdollista tutkia Suomen tuomioistuimessa, jos kanteen vireillepanoaikana vastaajilla oli ollut omaisuutta Suomessa.

 Saatavan voi ulosmitata muun muassa silloin, kun se on lopullisesti syntynyt tai ansaittu ulosotto-oikeudellisesti. Ulosmittauksen kohteena voi olla vain sellainen omaisuus, joka on ollut olemassa jo ulosmittaushetkellä. Käräjäoikeuden mukaan tapauksessa ollut jako-osuus ei ollut ulosottokaaren nojalla ulosmitattavissa vastaajilta. Jako-osuus ei näin ollen ollut kansainvälisen toimivallan perustavaa omaisuutta eikä käräjäoikeus tutkinut kannetta.

S:n konkurssipesä haki muutosta hovioikeudesta, mutta hovioikeus pitäytyi käräjäoikeuden päätöksessä.

Korkein oikeus katsoi, että tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta edellyttää syntyäkseen muutakin kuin väittämän siitä, että takaisinsaantikanteella olisi kiinteä yhteys Suomeen. Konkurssituomio ei ole osoittanut kuuluuko saatava A:lle vai T:lle, vaan tuomion mukaan jako-osuuden saamisoikeus riippuu siitä, kumpi osoittaa selvityksen omaisuuden kuulumisesta kyseiselle oikeustoimihenkilölle. Ennen kuin asiaan tulee selvyys, voi saatavan ulosmitata molemmilta. Korkeimman oikeuden mukaan kyseessä ollut yksilöity saatava on voimassa olleiden säännösten mukaisesti voitu ulosmitata. Jos takaisinsaantikanne olisi hyväksytty, tuomi olisi voitu panna täytäntöön, vaikka omistusoikeus oli ollut riitainen. Tämä viittaa siihen, että asialla on ollut tosiasiallinen yhteys Suomeen ja näin ollen käräjäoikeudella on toimivalta kanteen tutkimiseen. Korkein oikeus kumosi aiempien tuomioistuinten päätökset.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa