Minilex - Lakipuhelin

Toimivaltainen tuomioistuin kansainvälisessä konkurssiasiassa- KKO:2014:100

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tuomioistuimen toimivalta
    Suomen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta
    Konkurssi
    Takaisinsaanti konkurssipesään
    Euroopan unionin oikeus

Tapauksessa KKO 2014:100 K Oy luovutti V-patentin, -tavaramerkin sekä -tuotteiden myynti- ja markkinointi-oikeudet S:lle. S on sittemmin siirtänyt V-patentin S, BVI-nimiselle yhtiölle. K Oy ajautui sittemmin konkurssiin.

K Oy:n konkurssipesä vaati K Oy:n sekä S:n välisiä oikeustoimia peräytymään takaisinsaantilain nojalla. K Oy:n vaatimuksen mukaan S sekä S, BVI ovat yhteisvastuullisessa korvausvastuussa ja niiden tulisi korvata konkurssipesälle luovutetusta omaisuudesta noin 45 miljoonaa euroa. Lisäksi S:n tulisi konkurssipesän mukaan korvata luovutetusta omaisuudesta saadun tuoton ja hyödyn määränä noin 9 miljoonaa euroa.

Käräjäoikeus katsoi, ettei tuomioistuimella ole toimivaltaa asiassa, sillä takaisinsaantilaki ei anna määräyksiä tuomioistuimen kansainvälisestä toimivallasta ja vastaajien kotipaikat eivät sijaitse Euroopan Unionin alueella. Käräjäoikeuden mukaan toimivalta ei myöskään yllä S:n kotipaikkaan Sveitsiin. Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään kansainvälisen asian Suomessa, jos asia liittyy olennaisesti Suomeen. Käräjäoikeuden mukaan tapauksella ei ollut tällaista liitosta Suomeen, joten se jätti kanteen tutkimatta.

Hovioikeus oli käräjäoikeuden tuomion kannalla eikä muuttanut sitä.

Oikeudenkäymiskaaren kansainvälistä toimivaltaa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi, jollei toimivallasta ole toisessa laissa, Euroopan yhteisön lainsäädännössä taikka Suomea koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa säädetty. Euroopan neuvoston maksukyvyttömyysasetuksessa (EY/1346/2000) on suoraan sovellettavat säännökset tuomioistuinten toimivaltaa koskien, kun tapaus koskee maksukyvyttömyysmenettelyitä.

Korkein oikeus katsoo tapauksen liittyvän konkurssimenettelyyn, sillä takaisinsaantikanteen nosti konkurssipesän pesänhoitaja. Korkeimman oikeuden mukaan suomalainen tuomioistuin on tapauksessa toimivaltainen, koska konkurssiyhtiön intressien ydin on Suomessa. Korkein oikeus kumoaa hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa