Minilex - Lakipuhelin

Suomalaisen sukunimen käyttö toiminimessä - KKO:1997:150

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Toiminimi
    Suomalainen sukunimi
    Suostumus
    toiminimilaki

Tapauksessa on kyse siitä, voidaanko henkilön sukunimeä käyttää toiminimien nimenä ja voidaanko sitä käyttää ilman henkilön suostumusta, jonka sukunimi on kyseessä.

A oli vaatinut kanteessaan, että Homer’s Bar Maunula Oy:n ja Homer’s Bar Pihlajamäki Oy:n toiminimien rekisteröinti kumotaan ja yhtiötä tullaan kieltämään käyttämästä nimeä Homer toiminimensä osana. A perusteli vaatimustaan sillä, että kyseisiin toiminimiin oli ilman hänen suostumustaan otettu hänen sukunimensä Homer. Näin ollen A:n mukaan toiminimien käyttö johti yleisöä harhaan. Hänen mukaansa nimen käyttö antoi tietyn vaikutuksen, että kyseiset baarit olivat sen nimisen henkilön omistuksessa tai, että sen niminen henkilö harjoitti niiden liiketoimintaa.

Homer’s Bar Maunula Oy ja Homer’s Bar Pihlajamäki Oy ovat kiistäneet kanteen. Heidän mukaansa yhtiöiden toiminimi ei viitannut kenenkään sukunimeen vaan sarjakuvasankari Homer Simpsonin etunimeen. Homer sukunimenä ei ollut Suomessa suojattu. Sukunimenä se on aika yleinen englanninkielisillä alueilla. Homer’s Bar Maunula Oy:n ja Homer’s Bar Pihlajamäki Oy:n mukaan tavallinen kuluttaja ei voinut sekoittaa toiminimiä henkilön sukunimeen eikä häneen muutenkaan.

Käräjäoikeuden mukaan vastaajayhtiöiden toiminimissä oleva erisnimi Homer oli genetiivimuodossa Homer’s. Muutoin Homer nimenä on sen verran harvinainen nimi, ettei siitä voitu tietää, oliko kyseessä etu- vai sukunimi. Sarjakuvaperhe The Simpsons oli asian ratkaisun aikana tullut tunnetuksi Suomessa, mutta ei niinkään vielä The Simpsons perheen isä, Homer. Näin ollen ei voitu päätellä, että vastaajayhtiöiden toiminimessä on henkilön etunimi tai sarjakuvahahmo. Yleisesti ottaen Suomen majoitus- ja ravitsemusliikkeen toiminimiin otetaan yleensä henkilön etunimi.

A ei ollut tapauksessa antanut sukunimensä käyttöön suostumusta. Täten toiminimilain mukaan ei ole toimittu rekisteröinnissä vaadittavalla tavalla. Ne johtivat harhaan ihmisiä antamalla vaikutelman siitä, että ne olisivat Homer nimisen henkilön omistuksessa tai tämän niminen harjoittaa yhtiöiden liiketoimintaa. Tämän takia käräjäoikeus kumosi vastaajayhtiöiden toiminimien rekisteröinnin ja kielsi yhtiöitä 5 000 markan sakon uhalla käyttämästä Homer nimeä toiminimissään.

Homer’s Bar Maunula Oy ja Homer’s Bar Pihlajamäki Oy valittivat käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus huomioi vastaajayhtiöiden vetoamaan seikkaan siitä, että Homer käyttö tuli sarjakuvahahmon Homer Simpsonin etunimestä ja nimi oli aika yleinen englanninkielisillä kielialueilla. Hovioikeuden mukaan nimi oli itsessään harvinainen Suomessa eikä siitä tiennyt, oliko kyseessä etu- vai sukunimi. Täten on nähtävissä, ettei nimestä yhdistynyt kukaan henkilö eikä kenenkään suku- tai etunimi. Hovioikeuden mukaan nimen voidaan ajatella saaneen inspiraationsa sarjakuvahahmosta, koska toinen sana toiminimissä on ”bar” ja Homer Simpson viihtyi kotiravintolassaan. Asiayhteys A:n nimen ja toiminimien välille oli verrattain hyvin vähäinen. A:n sukunimi sisältyi toiminimiin kirjainyhdistelmänä. Homer sanasta ei voinut saada sitä käsitystä, että kyseiset yritykset kuuluvat A:lle.

Hovioikeuden mukaan näin ollen ei ollut tarvetta A:n suostumukselle, jotta nimiä voitaisiin käyttää. Toiminimet eivät olleet hovioikeuden mukaan toiminimilain vastaiset. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja hylkäsi kanteen.

A:lle myönnettiin valituslupa Korkeimpaan oikeuteen. A valituksessaan vaati hovioikeuden tuomion kumoamista ja kanteen hyväksymistä. Homer’s Bar Maunula Oy ja Homer’s Bar Pihlajamäki Oy eivät vastanneet valitukseen.

Toiminimilain mukaan toiminimessä ei saanut olla ilman suostumusta mitään sellaista, joka voidaan käsittää toisen sukunimeksi. Tästä voidaan poiketa, jos nimi ilmeisesti tarkoitti kuollutta henkilöä. Toiminimilain esitöissä ei ole kiellosta enempää perusteluita. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan tarkoituksena on kuitenkin suojella toisen oikeutta omaan nimeensä siten, ettei sitä saa liittää vieraan elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiin ja sen kautta synnyttää tiettyä luuloa, että sukunimen haltijalla on jokin yhteys yritykseen, jonka yhteydessä kyseistä merkkiä käytetään.

Toiminimilain mukaan Homer nimi tulee kieltää yrityksien toiminimistä, koska Homer on Suomessa käytössä oleva sukunimi. Jos kyseessä olisi etunimi, samanlainen kielto ei tulisi kysymykseen.

Toiminimistä ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että toiminimillä tarkoitetaan The Simpsons piirrossarjan henkilöä. Vastaajayhtiö ei ollut myöskään näyttänyt toteen, että kyseessä oli sarjakuvahahmo ja sen nimi olisi Suomessa niin tunnettu, että sana Homer yhdistyisi automaattisesti sarjakuvahahmoon. Näin voidaan päätellä, että toiminimilain mukaan toiminimi voidaan katsoa sisältävän sen seikan, että kyseessä voi olla A:n sukunimi. Kun A ei ollut antanut suostumustaan, voidaan katsoa, että kyseeseen tulee toiminimilain mukainen este nimen käytölle.

Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeuden tuomio tulee kumota. Asia tulee Korkeimman oikeuden mukaan jättää käräjäoikeuden tuomion varaan kaikilta muilta osilta paitsi, että Homer’s Bar Maunula Oy ja Homer’s Bar Pihlajamäki Oy vapautetaan käräjäoikeuden tuomiossa asetetusta uhkasakosta. Heitä kielletään käyttämästä nimeä Homer heidän toiminimissään. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa