Minilex - Lakipuhelin

Sopimussuhteen aiheettoman velkavastuun vahingonkorvaus - KKO:1999:19

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Sopimussuhteeseen perustuva vastuu

Tapauksessa tilitoimisto C oli laatinut A:n toimeksiannon perusteella kommandiittiyhtiön perustamissopimuksen, jonka mukaa vastuunalaisia olivat A ja B. C oli laatinut kauppakirjan, jolla B myi A:lle osuutensa yhtiöstä, jolloin A vapautti B:n vastuusta. Tarkoituksena oli, että B ei joutuisi taloudelliseen vastuuseen yhtiön velvoitteista. B oli joutunut velkavastuuseen yhtiön veloista. B:n osalta velkavastuun perusteena oli ollut se, että kaupparekisterimerkinnän mukaan hän oli vastuiden syntyaikana ollut vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiössä. Käräjäoikeus velvoitti yhtiön suorittamaan B:lle korvauksia vahingosta. Vahinko oli aiheutunut viranomaista erehdyttämään tarkoitetun valeoikeustoimen seurauksena. Asiantuntijapalvelua maksua vastaan tarjoavan tilitoimiston oli ollut sopimatonta neuvoa asiakasta ja tämän sopimuskumppania lainvastaiseen menettelyyn.

B:n isä oli todistajana kertonut olleensa läsnä tilitoimistossa, kun yhtiösopimus oli allekirjoitettu. Tilitoimiston palveluksessa ollut henkilö oli kertonut, ettei B:lle synny mitään vastuuta. B:n isän kertomus yksityiskohtineen oli Kouvolan hovioikeuden mukaan luotettava. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi kanteen, sillä B:n olisi tullut ymmärtää, mitä vastuunalaisen yhtiömiehen asema tarkoittaa. B oli yrittänyt välttää vastuuta kauppakirjan ehdolla, mikä osoitti tämän ymmärryksen. Näin ollen luotettavaa uskomusta siitä, että B:llä olisi ollut syy uskoa kokonaan välttyvänsä henkilökohtaiselta vastuulta veloista ei ollut syntynyt.

B oli halunnut varmuuden siitä, ettei hän joutunut vastuuseen kommandiittiyhtiön velvoitteista, ja vastauksena hänen tiedusteluunsa allekirjoitustilaisuudessa tilitoimistossa työskennellyt kirjanpitäjä oli viitannut yhtiöosuuden luovuttamista koskevaan asiakirjaan ja todennut, että vastuuta ei syntyisi. Korkein oikeus on lausunut, että osakeyhtiö on tiennyt ilmoituksen perusteella olevan tarkoitus, ettei B joudu vastuuseen kommandiittiyhtiön veloista. Hovioikeuden päätös kumottiin, sillä tilitoimisto oli laiminlyönyt velvollisuuden oikaista B:n käsitys siitä, että toimeksianto olisi voitu toteuttaa B:n ja C:n tarkoittamalla tavalla. Tilitoimiston laiminlyönnin vuoksi B oli solminut sopimukset ja joutunut vastuuseen veloista. Sopimussuhteiden periaatteiden mukaan vastuu on syntynyt tilitoimistolle.

Sopimusoikeudessa toisen virheelliset käsitykset tulee oikaista, etenkin asuntokaupoissa sen laiminlyönti johtaa suoraan virhevastuuseen, kun seikka on ollut vaikutuksellinen. Tässä tapauksessa virheen oikaisemattomuus on johtanut velkavastuuseen B:n osalta. Osakeyhtiön on katsottu toimialansa ja oikeudellisen osaamisensa perusteella olleen tietoinen vaikutuksista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa