Minilex - Lakipuhelin

Shekin haltijan takautumiskanne - KKO:2000:73

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Shekki

Tapaus eteni korkeimman oikeuden käsiteltäväksi siltä osin, oliko shekin maksava pankki merkinnyt shekkiin maksamisesta kieltäytymisensä vaaditussa määräajassa. 

Tapauksessa M pankki Oyj kertoi J Oy:tä vastaan ajamassaan kanteessa, että J Oy oli 9.9.1996 tuonut pankin lunastettavaksi A pankin 6.9.1996 asettaman 92 000 markan määräisen shekin. M pankki Oyj oli maksettuaan shekin määrän J Oy:lle lähettänyt shekin A pankin lunastettavaksi siten, että shekin esittämispäivä oli 11.9.1996. A pankki kieltäytyi lunastamasta shekkiä ja merkitsi shekkiin kieltäytymisensä 15.11.1996 sekä shekin esittämispäivän. Kieltäytyminen perustui siihen, että shekki oli varastettu. 

M pankki Oyj katsoi, että kun se oli esittänyt shekin oikeassa ajassa A pankille lunastettavaksi ja A pankin kieltäytyminen oli selvitetty sen shekkiin merkityllä todistuksella, M pankki Oyj oli varmistanut shekkilain mukaisen takautumisoikeutensa. Mainituilla perusteilla M pankki Oyj vaati, että J Oy shekin siirtäjänä velvoitetaan suorittamaan sille shekin pääoma 92 000 markkaa 6 prosentin korkoineen 16.9.1996 alkaen ja toimitusmaksua 100 markkaa. 

J Oy kiisti kanteen. Se katsoi, että M pankki Oyj oli menettänyt takautumisoikeutensa, koska se ei ollut määräajassa suorittanut shekkilain 41 §:n edellyttämällä tavalla protestia tai siihen verrattavaa toteamista ennen shekin esittämisajan päättymistä. Shekin antajalle oli laissa säädetty ehdoton määräaika toteamisen toimittamiselle. Kieltäytyminen oli kokonaisuudessaan kieltäytymismerkintöineen selvitettävä esittämisajassa. J Oy katsoi, että shekkilain 41 §:n mukaan protestiin verrattava toteaminen olisi tullut tehdä esittämisajan kuluessa eli viimeistään 26.9.1996. A pankin leiman mukaan kieltäytyminen oli merkitty shekkiin 15.11.1996. M pankki Oyj ei ollut noudattanut shekkilain 41 §:ssä säädettyä määräaikaa, minkä vuoksi takautumiskanteen edellytykset puuttuivat. 

Tapauksessa käräjäoikeus lausui, että M pankki Oyj oli shekin antajana esittänyt shekin oikeassa ajassa maksavalle A pankille. Shekin haltijan takautumisoikeus edellytti esittämisen lisäksi, että maksavan pankin kieltäytyminen lunastamasta shekkiä selvitettiin shekkilain 40 §:ssä säädetyllä tavalla. Tässä tapauksessa M pankki Oyj oli käyttänyt selvittämistoimena 40 §:n 2 kohdan yksityistä protestia. Sen mukaan kieltäytyminen shekin lunastamisesta oli selvitettävä maksavan pankin shekkiin merkityllä todistuksella, joka oli päivätty ja jossa mainittiin myös esittämispäivä. Kieltäytymistodistuksen oli siis oltava itse shekkiasiakirjassa. 

Käräjäoikeus katsoi, että M pankki Oyj:n velvollisuutena oli suorittaa shekkilaissa säädetyt shekkitoimet takautumisoikeutensa säilyttämiseksi. Shekkilain 41 §:n mukaan shekin haltijan oli hankittava 40 §:ssä tarkoitettu selvitys kieltäytymisestä maksavalta pankilta. Selvitys oli hankittava ennen esittämisajan päättymistä. Milloin shekki oli esitetty maksettavaksi vasta määrätyn ajan viimeisenä päivänä, voitiin selvitys hankkia vielä seuraavana arkipäivänä. 

Tapauksessa shekin esittämisaika oli päättynyt 26.9.1996, mihin ajankohtaan mennessä shekkilain 41 §:n mukainen protestiin verrattava toteaminen olisi tullut tehdä. A pankki oli antanut shekkilain 40 §:n 2 kohdassa tarkoitetun shekkiin merkityn kieltäytymistodistuksen vasta 15.11.1996. Koska kieltäytyminen oli selvitetty vasta esittämisajan jälkeen, M pankki Oyj oli shekkilain 41 §:n perusteella menettänyt takautumisoikeutensa. Näin ollen käräjäoikeus hylkäsi M pankki Oyj:n kanteen. 

M pankki Oyj valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Tämän jälkeen M pankki Oyj valitti asiasta korkeimpaan oikeuteen ja vaati hovioikeuden tuomion kumoamista ja kanteensa hyväksymistä. 

Korkein oikeus toteaa shekkilain 40 §:n perusteella, että shekin haltijan takautumisoikeus edellyttää, että shekki on esitetty maksavalle pankille oikeassa ajassa ja että maksamisesta kieltäytyminen on selvitetty. Pankin käytettyä ns. yksityistä protestia maksamisen kieltäytyminen on selvitettävä shekkilain 40 §:n 2 kohdassa säädetyllä tavalla eli maksavan pankin shekkiin merkityllä ja päivätyllä todistuksella, jossa esittämispäivä on merkitty. Shekkilain 41 §:n mukaan protesti tai siihen verrattava yksityinen toteaminen on toimitettava ennen esittämisajan päättymistä. Milloin shekki on esitetty maksettavaksi vasta esittämisajan viimeisenä päivänä, protesti tai siihen verrattava toteaminen voidaan toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä. 

Tässä tapauksessa shekki on asetettu 6.9.1996 ja esitetty 11.9.1996. Näin ollen protestiin verrattava yksityinen toteaminen olisi tullut toimittaa viimeistään 26.9.1996 päättyneessä esittämisajassa. Shekkilain esitöiden mukaan määräaikavaatimus koskee myös shekkilain 40 §:n 2 kohdassa tarkoitettua maksavan pankin todistusta. Kun A pankki on merkinnyt maksamisesta kieltäytymisensä shekkiin vasta 15.11.1996 eli esittämisajan jälkeen, M pankki Oyj on shekkilain 41 §:n 1 momentin perusteella menettänyt takautumisoikeutensa. Näin ollen korkein oikeus ei muuta hovioikeuden tuomion lopputulosta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]