Minilex - Lakipuhelin

Rangaistavuus ja laillisuusperiaate - KKO:2000:52

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistava teko
    laillisuusperiaate

Tapauksessa KKO:2000:52 A oli antanut kahden kissansa kulkea ulkona kytkemättömänä aiheuttaen sen, että kissat likasivat ympäristöä muun muassa ulostamalla viereisen tontin asunto-osakeyhtiön autokatokseen. Silloisen kuntalain 7 §:n mukaan valtuusto voi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi hyväksyä järjestyssääntöjä, joiden rikkomisesta (järjestyssääntörikkomus) voidaan tuomita sakkoon sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään. A oli toiminnallaan laiminlyönyt Jämsän kaupungin järjestyssäännön 25 §:n mukaista velvollisuutta huolehtia siitä, ettei kissa likaa muun muassa pihamaita tai jalkakäytäviä. Käräjäoikeus tuomitsi A:n kuntalain 7 §:n ja Jämsän kaupungin järjestyssäännön 25 §:n nojalla järjestyssääntörikkomuksesta sakkorangaistukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. 

A:lle myönnettiin valituslupa, jossa hän vaati hovioikeuden tuomion kumoamista. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli siitä, voidaanko A tuomita kuntalain 7 §:n ja Jämsän kaupungin järjestyssäännön nojalla. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa tuomita rangaistukseen teosta, joka ei ole laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Kuntalain 7 § ei sisällä rangaistavan teon sisältöä. Pelkästään lain kohtaa lukemalla ei ole mahdollista ennakoida, millainen teko on säännöksen nojalla rangaistavaa. Kuntain 7 § kuitenkin sisälsi valtuutuksen, jonka perusteella rangaistavan teon sisältö voitiin antaa valtuuston hyväksymillä järjestyssäännöillä. Rangaistavan teon sisältö oli näin ollen yksilöity Jämsän kaupungin järjestyssäännöissä. Siitä ei kuitenkaan käynyt ilmi, että säännösten rikkominen olisi rangaistavaa, mikä puolestaan on laillisuusperiaatteen vastaista. Näin ollen korkein oikeus kumosi hovioikeuden sekä käräjäoikeuden tuomiot. 

Tapauksen lopputulos noudatti laillisuusperiaatteen vaatimuksia, sillä rangaistavan teon aineellisen sisällön käsittävästä normista on käytävä myös ilmi teon rangaistavuus. Jämsän kaupungin järjestyssäännön 25 § sisälsi ainoastaan rangaistavan teon kuvauksen, mutta itse rangaistavuudesta ei ollut mainintaa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]