Minilex - Lakipuhelin

Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen - KKO:2010:56

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen
    Liikennelupa

Korkeimman oikeuden tapauksessa 2010:56 oli kyse luvattomasta henkilöliikenteen harjoittamisesta. Korkeimman oikeuden mukaan joukkoliikenneluvan lupaehtoja rikkomalla tapahtunutta henkilöliikenteen harjoittamista ei ollut rangaistava luvattomana henkilöliikenteen harjoittamisena.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että A oli X Oy:n omistajana ja liikenteestä vastaavana henkilönä syyllistynyt 15.6. ja 11.11.2006 välisenä aikana Helsingissä luvattomaan henkilöliikenteen harjoittamiseen, koska yhtiössä oli tahallisesti menetelty joukkoliikenneluvan lupaehtojen vastaisesti. Joukkoliikennelupaa oli rikottu ottamalla matkustajia kyytiin pienoislinja-autoihin luvan vastaisilta paikoilta. Käräjäoikeus tuomitsi A:n luvattomasta henkilöliikenteen harjoittamisesta ja eräästä muusta rikoksesta 50 päiväsakon yhteiseen rangaistukseen. Lisäksi yhtiön luvattomassa taksiliikenteessä käyttämät ja pienoislinja-autoihin asennetut taksamittarit tuomittiin valtiolle menetetyiksi.

Hovioikeuden mukaan osa syytteessä kuvatuista kohdista ei ollut luvatonta henkilöliikenteen harjoittamista. Muiden kohtien osalta hovioikeus päätyi kuitenkin samaan ratkaisuun kuin käräjäoikeus. Hovioikeus pysytti päiväsakkojen lukumäärän, mutta alensi päiväsakkojen rahamäärää.

A sai valitusluvan Korkeimpaan oikeuteen siltä osin, että onko hovioikeuden selvitetyksi katsoma joukkoliikenneluvan lupaehtoja rikkoen tapahtunut henkilöliikenteen harjoittaminen rangaistava luvattomana henkilöliikenteen harjoittamisena. Korkeimman oikeuden mukaan asiassa on kysymys siitä, onko A syyllistynyt luvattomaan henkilöliikenteen harjoittamiseen. Kyseisestä rikoksesta tuomitaan se, joka harjoittaa luvanvaraista henkilöliikennettä ilman asianmukaista liikennelupaa tai kansainvälisten maantieliikennesopimusten edellyttämää kuljetuslupaa. X Oy:llä on ollut joukkoliikennelupa ja se on saanut harjoittaa tilausliikennettä pienoislinja-autoilla kuitenkin tietyillä lupaan sisälletyillä ehdoilla. Näitä ehtoja A:n on väitetty rikkoneen. Henkilöliikennelain rangaistussäännös ei kuitenkaan sanamuotonsa mukaan koske tilannetta, jossa on kysymys liikenteen harjoittamisesta asianmukaisen luvan lupaehtojen vastaisesti. Sama koskee joukkoliikennelakia ja taksiliikennelakia. Korkein oikeus katsoo, ettei lupaehtoja rikkoen tapahtunut liikenteen harjoittaminen täytä henkilöliikennelain tunnusmerkistöä eikä A yhtiön liikenteestä vastaavana ole siten syyllistynyt luvattomaan henkilöliikenteen harjoittamiseen.

Korkein oikeus katsoo, että oikeudenmukainen rangaistus A:n viaksi jäävästä rikoksesta on 20 päiväsakkoa. Se siis hylkää syytteet luvattomasta henkilöliikenteen rajoittamisesta. Täten myöskin alempien oikeuksien A:lle tuomitsema taksamittareita tai niiden arvoa koskeva menettämisseuraamus on perusteeton. Muilta osin hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa