Minilex - Lakipuhelin

Luottokortti ja suoritusvirhe - KKO:2007:6

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kuluttajansuoja
    Kulutusluotto
    Luottokortti

Henkilö A oli tilannut Yhdysvalloista koiranhoitotarvikkeita ja maksanut ostoksensa visa-luottokortilla. Summa oli veloitettu A:lta Luottokunnan laskulla. A ei kuitenkaan ikinä saanut tilaamiaan tuotteita Yhdysvalloista huomautuksistaan ja tiedusteluistaan huolimatta. A vaati kauppahinnan palauttamista Luottokunnalta. Kysymys oli tapauksessa siitä, oliko kyseessä hyödykesidonnainen luotto ja oliko vaatimus luotonantajaa kohtaan esitetty oikeaan aikaan.  Käräjäoikeus velvoitti Luottokunnan maksamaan kauppahinnan A:lle kuluttajansuojalain perusteella. Käräjäoikeuden mukaan kyseessä oli hyödykesidonnainen luotto. Vaatimuksen oikea-aikaisuudesta esitettiin, että A oli perustellusti ensin pyrkinyt saamaan tuotteet huomauttamalla asiasta myyjälle. Vasta tämän jälkeen A oli esittänyt vaatimuksen Luottokuntaa kohtaan. Käräjäoikeus piti menettelyä perusteltuna ja velvoitti Luottokunnan maksamaan kauppahinnan. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja vapautti Luottokunnan velvollisuudesta korvata A:lle kauppahintaa. Hovioikeuden mukaan kysymyksessä ei ollut hyödykesidonnainen luotto, eikä siten Luottokunta ollut korvausvelvollinen. A:lle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen.

Korkeimman oikeuden arvion mukaan hyödykesidonnaisen luoton käsitettä on voitava soveltaa myös Visa- luottokorttien kuluttajaluottoihin. Näin ollen korkein oikeus totesi, että luottokorttiluotot ovat hyödykesidonnaisia luottoja, joten Luottokunta on vastuussa myyjän sopimusrikkomuksesta kuluttajalle. Seuraavaksi arvioitiin vaatimuksen oikea-aikaisuutta. Korkeimman oikeuden perustelut ovat samankaltaiset käräjäoikeuden perusteluiden kanssa. Myös korkein oikeus piti perusteltuna A:n menettelyä asiassa. Oli luonnollista vaatia tavaroita ensin myyjältä huomautuksin. Vasta kun kuluttajalle on käynyt selväksi, ettei tilattuja tavaroita tule, on vaatimus kohdistettu Luottokuntaa kohtaan. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja jätti asian käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan. Korkein oikeus ei ollut yksimielinen asiassa. Eri mieltä olleet jäsenet katsoivat hovioikeuden tapaan, että luottokorttiluotto ei ollut hyödykesidonnainen luotto, eikä siten Luottokunnan tulisi korvata A:lle kauppahintaa.

Ratkaisu merkitsee sitä, että luottokortilla ostettaessa riski tavaran saapumatta jäämisestä on Luottokunnalla. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]