Minilex - Lakipuhelin

Liiketoimintakiellon määrääminen - KKO:2004:131

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liiketoimintakielto

Tapauksessa KKO 2004:131 A oli tuomittu liiketoiminnassa tehdystä törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta ehdolliseen vankeuteen ja yhdyskuntapalveluun. Kysymys kuitenkin oli siitä, tuomitaanko hänet myös liiketoimintakieltoon. 

Alin oikeusaste hylkäsi vaatimuksen liiketoimintakiellosta. Perusteluissa mainitaan lähinnä se tosiseikka, että A on korvannut aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, eikä näin ollen hänen toimintaansa voida pitää velkojien, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta vahingollisena. 

Hovioikeus oli kuitenkin eri mieltä. Oikeusaste ei huomioinut lieventävänä seikkana sitä, että A oli korvannut vahingot, vaan katsoi tämän silti vahingoittaneen julkista taloutta ja terveyttä sekä taloudellista kilpailua, saatuaan oikeudettoman kilpailuedun samalla alalla toimiviin velvollisuutensa asianmukaisesti hoitaviin yrityksiin nähden.

A valitti korkeimpaan oikeuteen ja sai mieleisensä tuomion. Asiassa olikin kysymys siitä, oliko A menettelyllään aiheuttanut vahinkoa julkiselle taloudelle tai kilpailulle. A oli aiheuttanut merkittävästi suuremman vahingon veronsaajalle kuin ennakkotapauksessa on pidetty huomattavana. Lisäksi A on saanut pitkäksi ajaksi oikeudettoman kilpailuedun.

Toisaalta on huomioitava se aika, kun A on toiminut moitteettomasti. Tämä aika on huomattavan pitkä. Omakotitalon rakentamisesta johtuneet maksuvaikeudet olivat ainoastaan tilapäisiä ja lisäksi A oli välittömästi korjannut kirjanpidon ja korvannut vahingot kiinni jäätyään. Näiden seikkojen vuoksi korkein oikeus ei katsonut todennäköiseksi sitä, että A ryhtyisi samankaltaisiin toimiin uudelleen. Näin ollen korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja jätti käräjäoikeuden tuomion varaan.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa