Minilex - Lakipuhelin

Lentomatkustajan oikeudet - KKO:2013:46

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lentomatkustajan oikeudet
    Euroopan unionin oikeus
    Eurooppaoikeus

Tapauksessa lentoyhtiön päivittäinen lento oli peruutettu lentokenttähenkilökunnan lakon vuoksi. Yhtiö oli sen jälkeen järjestänyt kahden seuraavan päivän lentonsa matkustajat uudelleen niin, ettei kenenkään matkustajan odotusaika muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi. Tämän vuoksi jälkimmäisen päivän lennolle paikan varanneelta A:lta, joka oli asianmukaisesti ilmoittautunut lennolle, oli evätty pääsy sille, ja hän oli päässyt matkustamaan vasta myöhemmin samana päivänä. Tapauksessa oli kysymys A:n oikeudesta korvaukseen lennolle pääsyn epäämisestä. A vaati, että Finnair velvoitetaan suorittamaan hänelle 400 euroa viivästyskorkoineen.

Käräjäoikeus hylkäsi A:n vaatimuksen sillä perusteella, että lakko oli saanut Barcelonassa aikaan sellaiset poikkeukselliset olosuhteet, joita Finnair ei olisi voinut välttää, vaikka se oli ryhtynyt kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin. Finnair oli lisäksi palvellut matkustajiaan paremmin kuin Euroopan yhteisöjen komission asetuksessa edellytettiin, kun se oli järjestänyt ylimääräisiä lentokoneita hakemaan Barcelonaan lakon vuoksi jääneitä matkustajia. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että asetusta sovellettiin ylivaraustilanteiden lisäksi myös toiminnallisista syistä tehtyihin lennolle pääsyn epäämisiin. Finnair ei näin ollen vapautunut korvausvastuusta lakosta johtuvilla syillä. Hovioikeus siis kumosi käräjäoikeuden tuomion ja velvoitti Finnairin maksamaan A:lle 400 euroa korkoineen.

Korkein oikeus pyysi tapauksessa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Euroopan unionin tuomioistuin vastasi ennakkoratkaisupyyntöön siten, että asetuksessa tarkoitettua lennolle pääsyn epäämisen käsite tarkoittaa paitsi ylivaraustilanteista johtuvia lennolle pääsyn epäämisiä myös muista syistä, kuten toiminnallisista syistä, johtuvia lennolle pääsyn epäämisiä. Lisäksi poikkeukselliset olosuhteet, jotka saavat lentoliikenteen harjoittajan järjestämään lentoja uudelleen, eivät voi olla hyväksyttävä syy evätä pääsy näille myöhemmille lennoille eivätkä ne voi myöskään vapauttaa liikenteenharjoittajaa samaan asetukseen perustuvasta velvollisuudesta antaa korvaus matkustajalle, jolta pääsy lennolle evätään.

Finnair oli vaatinut, että lennolle epäämistä arvioitaisiin lennon peruuntumisena, koska Finnair oli järjestänyt korvaavan lennon. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, ettei tapausta voida arvioida lennon peruuntumisena vaan lennolle pääsyn epäämisenä. Lisäksi Korkein oikeus katsoi, että unionin tuomioistuimen tuomion perusteella on selvää, että asetuksessa tarkoitettuna lennolle pääsyn epäämisen hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös muunlaista syytä kuin asetuksessa on mainittu. Näin ollen Korkein oikeus katsoi, ettei Finnairilla ollut A:n lennolle pääsyn epäämiseen hyväksyttävää syytä.

Korkein oikeus katsoi, että Finnair on evännyt A:lta pääsyn lennolle vastoin hänen tahtoaan. Näin ollen Finnairin on suoritettava hänelle 400 euron korvaus. Hovioikeuden tuomionlopputulosta ei siis muutettu.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa