Minilex - Lakipuhelin

Lääkärin oikeuden jäsenenä antaman lausunnon julkisuus - KKO:1998:134

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asiakirja
    Asiakirjan julkisuus

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa vakuutusoikeudessa muutoksenhakijana ollut A oli vaatinut saada tietoonsa työkyvyttömyyseläkettä koskeneeseen päätökseen liittyneen käsittelymuistion sisältämää vakuutusoikeuden lääkärin lausuntoa. A:n muutoksenhakuasia oli liittynyt maatalousyrittäjien eläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkeasiaan. Tapauksessa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, oliko lausunnon antaminen A:n tietoon mahdollista.

Vakuutusoikeuden mukaan vakuutusoikeuden lääkärin lausunto sisälsi sellaisia ratkaisun tekoa edeltäneisiin neuvotteluihin liittyneitä tietoja, jotka oli oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:n nojalla pidettävä salassa. Salassapitolähtökohdasta oli vakuutusoikeuden mukaan mahdollista poiketa vain viranomaisen luvalla, mutta A ei ollut vakuutusoikeuden kannan mukaan esittänyt riittävän painavia perusteita kyseisen luvan myöntämiseksi. Näin ollen vakuutusoikeus päätyi hylkäämään A:n hakemuksen.

Korkeimpaan oikeuteen toimittamassaan valituksessa A uudisti jo aiemmin mainitun vaatimuksensa. Korkeimman oikeuden mukaan käsittelymuistioon sisältynyt vakuutusoikeuden lääkärin lausunto oli sisältänyt lääketieteellistä arviointia tapauksen ratkaisun kannalta merkityksellisistä seikoista. Lääkäri oli lausuntoa antaessaan toiminut vakuutusoikeuden jäsenenä. Näiden seikkojen perusteella korkein oikeus katsoi, että lausunto oli sisältynyt ratkaisun tekoa edeltäneisiin neuvotteluihin, jotka oli edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren säännöksen mukaan pidettävä kokonaan salassa. Tämän tyyppisestä lausunnosta ei ollut korkeimman oikeuden mukaan mahdollista antaa tietoja edes viranomaisen antaman luvan nojalla. Näillä perusteilla korkein oikeus ei päätynyt muuttamaan vakuutusoikeuden päätöksen lopputulosta asian osalta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa