Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän asianomistaja-asema tuottamuksellista kirjanpitorikosta koskevassa rangaistusvaatimuksessa - KKO:1999:2

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asianomistaja
    Tuottamuksellinen kirjanpitorikos

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa virallinen syyttäjä ja X Oy:n konkurssipesä asianomistajana ajoivat syytettä X Oy:n hallituksen jäsenenä ollutta A:ta vastaan sillä perusteella, että A ei ollut huolehtinut X Oy:n kahden perättäisen tilikauden tilinpäätösten laatimisesta lain edellyttämässä määräajassa. Tämän lisäksi määräajan jälkeen allekirjoitetut tilinpäätökset olivat jääneet puutteellisiksi. Tapauksessa oli lopulta korkeimmassa oikeudessa juridiselta kantilta katsottuna kyse siitä, oliko X Oy:n konkurssipesän mahdollista ajaa syytettä A:ta vastaan asianomistajan asemassa.

Käräjäoikeus katsoi, että A oli yllä kuvatulla menettelyllään vaikeuttanut riittävän ja oikean kuvan saamista X Oy:n taloudellisen toiminnan tuloksesta ja asemasta. Näin ollen käräjäoikeus tuomitsi A:n kahdesta tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta yhteiseen sakkorangaistukseen, minkä lisäksi käräjäoikeus määräsi A:n yhteisvastuullisesti muiden henkilöiden kanssa suorittamaan X Oy:n konkurssipesälle korvausta sen oikeudenkäyntikuluista asiassa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota ja velvoitti A:n myös tässä asian käsittelyn vaiheessa korvaamaan X Oy:lle koituneita oikeudenkäyntikuluja.

Korkein oikeus puolestaa lähestyi tapausta sitä harkiten, oliko X Oy:n konkurssipesällä katsottava olleen asianomistajan puhevalta liittyen A:n kirjanpitorikoksia koskeneeseen asiaan. Kyseisen tyyppisiä rikoksia koskevien lakien esitöiden perusteella korkein oikeus katsoi, ettei kirjanpitorikoksen tekijältä rangaistavuuden perusteena edellytetty tarkoitusta hyötyä menettelystään tai vahingoittaa yhtiötä menettelyllään. Näin ollen välitöntä vahinkoa ei kirjanpitorikoksesta tuomitsemisessa edellytetä syntyneen, mutta välillistä vahinkoa oli korkeimman oikeuden mukaan mahdollista aiheutua, jos rikos vaikeuttaa muulla rikoksella aiheutetun vahingon selvittämistä.

Lisäksi korkein oikeus katsoi, ettei ollut muuta syytä, miksi X Oy:lle olisi tullut antaa asiassa asianomistajan puhevalta. Näillä perusteilla korkein oikeus vapautti A:n velvollisuudesta suorittaa X Oy:n konkurssipesälle alemmissa oikeusasteissa tuomitut oikeudenkäyntikulujen korvaukset. Lisäksi korkein oikeus poisti lausunnon X Oy:n konkurssipesän rangaistusvaatimuksesta ja jätti kyseisen vaatimuksen itse tutkimatta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa