Minilex - Lakipuhelin

Konkurssi - KKO:2010:53

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Konkurssi
    Riitautettua saamista koskeva oikeudenkäynti

Osakeyhtiö oli saneerausohjelman kestäessä asetettu konkurssiin. Yhtiön hallituksen ainoa jäsen ja toimitusjohtaja X valvoi konkurssissa saneerausmenettelyn ja saneerausohjelman ajalta palkkasaatavia, jotka eivät ilmenneet yhtiön kirjanpidosta. Kysymys siitä, oliko toimitusjohtaja luopunut palkkasaatavistaan niin, ettei niitä voitu vahvistaa konkurssissa maksettaviksi.

A Oy:n X ei ollut nostanut palkkaa vuosilta 2004-2006. A Oy asetettiin konkurssiin vuonna 2006. Verovirasto riitautti X:n A Oy:n konkurssissa valvomat työpalkkasaatavat, koska ne eivät ilmenneet yhtiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä. X vaati kanteessaan, että A Oy:n konkurssipesän varoista vahvistettaisiin maksettavaksi palkkasaatavat. X:n vaatimus perustui siihen, että hänellä oli oikeus saada kohtuullinen korvaus A Oy:n hyväksi tekemästään työstä. X oli kyennyt nostamaan palkkaa itselleen vain muutamana kuukautena ja hän ei ollut luopunut palkkasaatavistaan.

Verovirasto kiisti kanteen sillä perusteella, että palkkasaatavat puuttuivat A Oy: palkkakirjanpidosta ja varsinaisesta kirjanpidosta eivätkä ne näkyneet saatavina yhtiön tilinpäätöksissä. Näin ollen voitiin katsoa X:n luopuneen mahdollisista palkkasaatavistaan tilinpäätöksen vahvistaessaan. Myös käräjäoikeus hylkäsi kanteen. Käräjäoikeus katsoi, ettei X:llä ollut kanteessa tarkoitettuja palkkasaatavia. X oli yhtiön taloudellisen tilanteen heikkouden vuoksi luopunut toistaiseksi palkkasaatavien nostamisesta tai niiden merkitsemisestä kirjanpitoon. Kun yhtiö oli joutunut konkurssiin ennen taloudellisen tilanteen paranemista, X oli menettänyt kanteessa tarkoitetut palkkasaatavansa. Hovioikeus ei myöskään muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Korkein oikeus päätyi kumoamaan hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot ja vahvisti A Oy:n konkurssipesästä maksettavaksi X:lle hänen valvomansatyöpalkkasaatavat. Korkein oikeus totesi perusteluissaan, että kirjanpitomerkintä ei sellaisenaan ole tahdonilmaisu eikä yleensä myöskään sopimuksen syntymiseen liittyvä ulkoinen tunnusmerkki. Pelkästään X:n saatavien kirjaamatta jättäminen ei siten osoita hänen luopuneen saatavistaan yhtiöön nähden. Puuttuvista kirjanpitomerkinnöistä tai palkanmaksun lykkäämisestä ei myöskään voida päätellä X:n tarkoittaneen eikä ilmoittaneen, että hän aikoo nostaa palkkansa vasta silloin, kun kaikki yhtiön velat on suoritettu. Näin ollen X:lle tulee maksaa hänen työpalkkasaatavat.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]