Minilex - Lakipuhelin

KHO:1998:56 -Velallisen epärehellisyys ja luvaton osakaslainojen nostaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Henkilökohtaisen tulon verotus
    Ulkomaantyöskentely
    Kuuden kuukauden sääntö

Tapauksessa on kyse velallisen rikoksesta. Syytetty oli nostanut yrityksestään merkittävän suuruisia summia rahaa, kutsuen nostoja osakaslainaksi. Kun yrityksen toimitusjohtaja oli nostanut yhteensä satojen tuhansien markkojen edestä yrityksestään eri suuruisina erinä rahaa osakaslainan nimellä, vaikutti se kielteisellä tavalla yrityksen velkojiin, sillä yhtiö oli menettänyt pääomansa jo nostoja edeltäneellä tilikaudella. Toimitusjohtaja oli siis omalla toiminnallaan edesauttanut yhtiön taloudellista taakkaa ja maksukyvyttömyyttä sekä lisännyt näin ollen ongelmia myös velkojien näkökulmasta. 

 

Velallisen epärehellisyyteen viittaava tunnusmerkistö oli täyttynyt jo siinä vaiheessa, kun A oli nostanut varoja osakaslainan nimellä. Vaikka A olikin myöhemmin pantannut omaisuutta ja laittanut rahaa yhtiön pankkitilille, se ei kuitenkaan poistanut sitä faktaa, että A oli toiminut alunperin epärehellisesti. Rahalainojen ottaminen ei ollut lain mukaista, sillä lainat olivat otettu ilman hyväksyttävää syytä ja lainojen ottaja oli tietänyt, millaisia seurauksia lainan ottamisesta yhtiöltä on yrityksen taloudellisesta näkökulmasta.

 

Tapauksessa ei niinkään otettu huomioon sitä näkökulmaa, jossa oltaiisin arvioitu toimitusjohtajan maksuaikeita kuittaakseen velkansa. A oli maksanut osan veloistaan takaisin ennen yrityksen asettamista konkurssiin, ja takasinmaksettu 150 000 markan laina katsottiinkin hyväksiluettavaksi lainan takaisin maksamiseen. Konkurssin jälkeen yhtiön velkojen maksamiseksi käytetyn pantin takia syntynyttä takautumissaatavaa A ei ole oikeutettu kuittaamaan velkataakastaan. 

 

On mahdollista, että mikäli tarkempaa huomiota olisi kiinnitetty A:n maksukykyyn ja -aikeisiin, olisi toimitusjohtajan omaisuus tullut kartoittaa tarkemmin. Myöskin siinä tapauksessa, jos A:n oltaisiin todistettavasti voitu todeta toimineen vilpittömästi, ymmärtämättä sitä, miten lainojen nostaminen yhtiön velkojien taloudelliseen asemaan vaikuttaa, olisi se seikka voinut osaltaa vaikuttaa oikeuden päätökseen. Kuitenkin koska A toimi toimitusjohtajana merkittävässä asemassa yrityksen johdossa, A oli varsin tietoinen siitä, että hänen toimintansa vahingoittaa yhtiön maksukykyä ja yrityksen velkojien asemaa entisestään.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa