Minilex - Lakipuhelin

Kalastus kiinteistöön kuuluvana oikeutena - KKO:2003:130

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kalastus
    Erityinen oikeus kalastukseen
    Ylimuistoinen nautinta

Asiassa haettiin ratkaisua siihen, voitiinko Utsjoella Tenojoessa ja sen sivujoissa valtion vesialueella vahvistaa kiinteistöön kuuluvana oikeutena ylimuistoiseen nautintaan perustuva erityinen oikeus kalastukseen uistelemalla vavalla ja vieheellä. Lapin käräjäoikeus katsoi, että taloilla oli erityisperusteinen kalastusoikeus kalastukseen valtion vesialueella uistelemalla sekä vavalla ja vieheellä Utsjoen kunnassa Tenojoella ja sen sivujoissa. Metsähallitus vaati tuomion kumoamista. Rovaniemen hovioikeus painotti, että nautinnalla saatu erityinen oikeus kalastuspaikkaan tai kalastukseen toisen kylän sisällä tai kylänrajain ulkopuolella jää voimaan sellaisena kuin sitä on vanhastaan käytetty. Asiassa kuulleet ovat kertoneet talojen omistajien kalastaneen vavalla ja vieheellä. Hovioikeus päätyi kumoamaan käräjäoikeuden ratkaisun, sillä harjoitettu kalastus vavalla ja vieheellä ei ollut nimenomaan talolle kuuluva erityisoikeus, vaan kaikki olivat sitä harjoittaneet.

Ratkaisun mukaan kysymyksessä oleville taloille on perustamisasiakirjojen ja suoritetun isojaon perusteella muodostunut samaan lohkokuntaan kuuluvien muiden talojen kanssa yhteinen vesialue. Muodostuneella lohkokunnan vesialueella talojen omistajien oikeus kalastaa perustuu kiinteän omaisuuden omistamiseen. Kysymys on kuitenkin siitä, onko hakijoilla kiinteistön omistukseen perustuva oikeus kalastukseen mainituilla valtion vesialueilla uistelemalla vavalla ja vieheellä. Ylimuistoinen nautinta, johon kanteen nostajat vetoavat, tarkoittaa niin kauan kestäneen oikeuden käyttöä, ettei kukaan muista tai tiedä, miten hänen esi-isänsä tahi saantomiehensä ovat sen ensin saaneet. Kuultujen mukaan kiinteistöjen omistajat ovat kalastaneet laajoilla alueilla, mutta kalastus ei ole kuitenkaan riippunut maanomistuksesta.

Korkein oikeus on täten todennut, ettei puheena olevaa uistelemalla sekä vavalla ja vieheellä harjoitettua kalastusta voida vahvistaa erityisesti kiinteistöön kuuluvaksi oikeudeksi. Asia jätettiin täten hovioikeuden tuomion varaan.

Eri mieltä oleva jäsen on katsonut, että kantajat ovat ylimuistoisesti nauttineet oikeuttaan kalastaa uistelemalla sekä vavalla ja vieheellä. Hän on tuonut esille sen, että oikeudessamme on perinnäisenä pääsääntönä pidetty kalastusoikeuden perustumista kiinteistön omistukseen kuuluvana oikeutena. Hän on huomauttanut, että kalastaminen uistelemalla vavalla ja vieheellä edellyttää kalastustapana laajempaa kalastamisaluetta kuin esimerkiksi kalastuspaikkaoikeuteen perustuva lohen patopyynti, josta seuraakin, että käräjäoikeuden ratkaisua voitaisiin pitää perusteltuna.

Eriävässä mielipiteessä on tuotu esille muita huomionarvoisia seikkoja, kuten juuri kalastustavan laaja luonne. Sen todellinen vaikutus jää asiassa hieman kuitenkin peittoon.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa