Minilex - Lakipuhelin

Invataksin rekisteröintitavan vaikutus verovapauteen – KHO:2016:195

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Autovero
    Invataksi
    Maksuunpanon edellytykset
    Ajoneuvorekisteri

X Oy oli rekisteri-ilmoituksessa ilmoittanut invataksiksi rekisteröidyn ajoneuvon käyttötavaksi ensisijaisesti yksityisen ja toissijaisesti luvanvaraisen liikenteen. X Oy:n mukaan ajoneuvoa oli rekisteröinnistä huolimatta käytetty yksinomaan luvanvaraisessa henkilöliikenteessä. Kyse oli invataksin vara-autosta. Liikenteen turvallisuusvirasto oli pannut tämän rekisteröinnin perusteella maksuun autoveron, vaikka invataksit ovat autoverosta vapaita. Hallinto-oikeus painotti asiassa todellista käyttötarkoitusta. Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan se, ettei autoa ole rekisteröintiaikana käytetty yksityisessä liikenteessä, riittää verovapauden perustaksi.

Korkein hallinto-oikeus oli asiasta eri mieltä. Korkein hallinto-oikeus painotti rekisterimerkintää todellisen käyttötarkoituksen sijasta. Korkein hallinto-oikeus arvioi, että laki mahdollistaisi molemmat tulkinnat. Koska invataksin verovapaus on poikkeus pääsäännöstä, eli ajoneuvojen autoverovelvollisuudesta, tulee verovapautta tulkita suppeasti. Viranomaisten tulee voida luottaa verovelvollisten tekemiin ilmoituksiin. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi voimaan Liikenneturvallisuusviraston päätöksen siitä, että autovero tulee maksaa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa