Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen asema oikeudenkäynnissä - KKO:2015:59

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tutkimatta jättäminen
    Hakemusasia
    Holhoustoimi
    Edunvalvojan määrääminen
    Isyyden kumoaminen

Maistraatti oli vaatinut käräjäoikeudessa, että alaikäiselle lapselle määrätään edunvalvojan sijainen edustamaan lasta isyyden selvittämistä ja mahdollista kumoamista koskevissa oikeustoimissa. Käräjäoikeudessa asiaan osallisena kuultu mies, joka piti itseään lapsen biologisena isänä, oli yhtynyt maistraatin hakemukseen. Käräjäoikeus oli hylännyt hakemuksen, ja mies oli hakenut yksin muutosta käräjäoikeuden päätökseen. Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko miehellä itsenäinen muutoksenhakuoikeus.

Korkein oikeus katsoi, että biologisena isänä itseään pitävällä miehellä ei holhoustoimilain nojalla ole vireille panijan eikä muutoksenhakijan asemaa isyyden selvittämiseenkään tähtäävässä edunvalvonta-asiassa, ellei hänellä ole laissa tarkoitettua läheistä suhdetta lapseen. B:n mahdollinen itsenäinen muutoksenhakuoikeus voi kuitenkin tulla arvioitavaksi sen perusteella, olisiko hänellä asianosaisen asema oikeudenkäymiskaaressa säädetyn väliintulon perusteella. Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että tässä tapauksessa, jotta B:llä olisi tällainen asema, tulisi väliintulijan käsitettä laajentaa, eikä se ole perusteltua. Näin ollen Korkein oikeus katsoi, ettei B:llä ollut asianosaisen eikä laissa määritetyn itsenäisen väliintulijan asemaa oikeudenkäynnissä. B:llä ei siten ollut oikeutta hakea itsenäisesti muutosta käräjäoikeuden päätökseen. Hovioikeuden olisi pitänyt jättää B:n valitus muutoksenhakuoikeuden puuttumisen vuoksi.

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen ja B:n valitus hovioikeudelle jätettiin tutkimatta. Käräjäoikeuden päätös jäi pysyväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa