Minilex - Lakipuhelin

Yksilön oikeus omaan kieleen hallinnossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen perustuslain mukaan jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla.

Valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Yksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa käytetään kunnan kieltä, jollei viranomainen pyynnöstä toisin päätä tai jollei muualla laissa toisin säädetä. Jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa asiassa, joka välittömästi kohdistuu hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa velvoitetta.

Yksilön oma kieli on se kieli, mikä hänelle on rekisteröity. Väestötietojärjestelmään on merkitty kunkin henkilön äidinkieli. Suomen kansalaiselle merkitään äidinkieleksi joko suomi tai ruotsi. Joskus kumpikaan näistä ei ole henkilön äidinkieli. Tässä tapauksessa henkilö voi ilmoittaa väestötietojärjestelmään asiointikielen, joko suomen tai ruotsin. Ihmisellä voi olla ainoastaan yksi äidinkieli rekisteröitynä. Jokaisesta lapsesta merkitään äidinkieli väestötietojärjestelmään. Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on kolme kuukautta aikaa lapsen syntymästä ilmoittaa väestötietojärjestelmään lapsen äidinkieli. Tietoa äidinkielestä voidaan myöhemmin muuttaa, jos se on tarpeellista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa