Minilex - Lakipuhelin

Yhtiösopimuksen muutosten ilmoittaminen kaupparekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muutos tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Kuten perusilmoituksen kohdalla, rekisteriviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Yhtiösopimuksen muutokset on ilmoitettava kirjallisina. Mikäli muutoksesta on sovittu suullisesti, tulee tässä tilanteessa muutos saattaa kirjalliseen muotoon.

Lähtökohtaisesti kaikki yhtiösopimuksen muutokset tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Yhtiösopimuksen muutosta koskevaa päätöstä ei voi panna täytäntöön ennen päätöksen rekisteröimistä. Laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on kuitenkin määräys sellaisesta tilanteesta jossa yhtiösopimuksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin. Näissä tapauksissa tulee muutos ilmoittaa rekisteröitäväksi, ja muutos tulee rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan yhtiömiesten sopimuksella äänettömän yhtiömiehen panoksen alentamisesta ei ole vaikutusta suhteessa velkojaan, joka ryhtyessään oikeustoimeen yhtiön kanssa ei tiennyt panoksen alentamisesta, jos panoksen alentamista ei ollut merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu.

Milloin yhtiösopimusta täytyy muuttaa?

Jos avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä halutaan muuttaa esimerkiksi:

  • kotipaikkaa
  • toimialaa
  • yhtiömiehiä,

niin yhtiösopimusta täytyy muuttaa. Muutoksen ilmoittamiseen tarvitaan yhtiösopimuksen muutossopimus alkuperäisenä, jonka kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat.

Kuka ilmoittaa muutoksen ja milloin tämä pitää tehdä?

Kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies allekirjoittaa muutoksen. Jos ilmoitus tehdään netissä, voi vastuunalainen yhtiömies valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä.

Vinkit

- Yhtiösopimuksen muutamista koskeva päätös on rekisteröitävä, eikä päätöstä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. 

Varoitukset

- Yhtiömies voi vaatia yhtiön purkamista, jos yhtiösopimuksen muutosta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi vaikka yhtiömies on määräajan kuluessa tätä vaatinut. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa