Minilex - Lakipuhelin

Yhtiöosuuden lunastushinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun yhtiöosuutta lunastetaan, tulee muun muassa yhtiön liikearvo ottaa huomioon. Tämä sillä kun yhtiöosuutta lunastetaan, ei yhtiön toiminta lakkaa, niin kuin yhtiön purkautuessa. Näin ollen lunastushinnan tulee vastata sitä hintaa, joka saataisiin yhtiöosuuden myynnissä.

Miten lunastushinta määräytyy?

Yhtiöosuuden lunastushinnan tulee vastata lunastettavan osuuden oikeaa arvoa. Lunastushinta vastaa kyseisen yhtiömiehen yhtiöosuuden todellista arvoa yhtiössä, ja arvossa tulee ottaa huomioon myös yhtiön liikearvo. Se mitä yhtiömiehelle olisi tullut, jos yhtiön omaisuus olisi jaettu avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa säädetyn jakoperusteen mukaan, määrää sen, minkä suuruinen lunastus on.

Yhtiön velat tulee vähentää yhtiön varoista lunastuksessa, jossa varojen tulee olla arvostettuna niiden käypään arvoonsa.

Jos yhtiöosuus on negatiivinen, ei lunastushintaa tarvitse suorittaa. Jos yhtiön varat eivät riitä yhtiön velkojien maksamiseen, voidaan yhtiömieheltä pyytää määrää, jonka tämän tulee suorittaa yhtiölle. Tämä ei kuitenkaan ole mikään maksuvelvollisuus, ellei yhtiötä selvitetä, jolloin tappio-osuudet saadaan selville kaikkien yhtiömiesten osalta.

Mikäli lunastettavana on äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuus, on lunastushinta sama hinta kuin hänen osuutensa yhtiön purkautuessa.

Yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastus

Yhtiömiehen ero ei poista tämän velkavastuuta yhtiöön. Velkavastuu poistuu vasta sitten kun erosta on tehty merkintä kaupparekisteriin ja kun tämä merkintä on kuulutettu. Erohetki on se ajankohta, jonka perusteella arvioidaan velkavastuun määrä.

Sääntely on tahdonvaltaista

Lunastuksen ehdoista voidaan määrätä yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimuksessa voidaan siis esimerkiksi sopia lunastushinnasta ja lunastusmenettelystä sekä lunastusoikeudesta.

Jos yhtiöosuuden lunastushinta herättää kysymyksiä, vastaa lakipuhelin mielellään tiedusteluihin aiheesta.

Vinkit

- Lunastushinnan tulee vastata sitä hintaa, joka saataisiin yhtiöosuuden myynnissä.

Varoitukset

- Yhtiömiehen velkavastuu koskee kaikki niitä sitoumuksia jotka ovat syntyneet ennen kuin merkintä hänen erostaan on tehty kaupparekisteriin ja kuulutettu asianmukaisella tavalla. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa