Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen panos avoimessa yhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiömiehellä ei ole laissa säädettyä velvollisuutta sijoittaa rahaa taikka muuta varallisuutta yhtiöön. Käytännön syistä yhtiösopimuksessa kuitenkin sovitaan usein, että yhtiömiehet sijoittavat työpanoksensa lisäksi yhtiöön tietyn määrän varallisuutta. Tämä johtuu luonnollisesti yhtiön toiminnan alkuun saattamiseen liittyvistä rahoituksellisista tarpeista. On usein selkeintä sijoittaa yhtiöpanoksena jokin summa yhtiöön toiminnan alussa ja säilyttää summa siellä eräänlaisena puskurina esimerkiksi tappiollisten vuosien varalle.

Yleensä yhtiöön sijoitettava varallisuus sijoitetaan rahana, koska se on arvoltaan yksiselitteisin ja helpoimmin määriteltävissä. Muun omaisuuden suhteen kun täytyy pohtia aina eri arvostusmenetelmiä ja niiden luotettavuutta. On kuitenkin mahdollista sopia myös siitä, että yhtiömiehen panos on muuta varallisuutta kuin rahaa, esimerkiksi tuotannossa tarvittavia välineitä. Tämä on usein tilanne varsinkin tavaratuotantoa harjoittavien yritysten kohdalla. Toinen mahdollinen tilanne on yhtiöpanoksen suorittaminen työnä yhtiön hyväksi. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi tilanteessa, jossa aloittavaan yhtiöön otetaan omistajaksi yhtiömies, jolla on korkeaa asiantuntemusta esimerkiksi kaupalliselta puolelta, mutta ei kiinnostusta sijoittaa rahaa yhtiöön.

Avoimen yhtiön yhtiömiehellä ei ole velvollisuutta sijoittaa yhtiöön muuta varallisuutta, kuin sen, mitä on yhtiösopimuksessa määrätty. Toisin sanoen, minkäänlaista velvollisuutta lisäpanostukseen yhtiön toiminnan aikana ei ole. Toisaalta yhtiömies voi sopimuksen perusteella olla vastuussa myös esimerkiksi vuosittain sijoitettavan pääomapanoksen maksamisesta yhtiölle. Tästä on kuitenkin sovittava erikseen yhtiösopimuksessa. Lisäksi yhtiömies on aina vastuussa kaikesta yhtiön velasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että yhtiömies voi joutua vastaamaan yhtiön veloista omalla varallisuudellaan siitä huolimatta, ettei hänellä ole velvollisuutta sijoittaa rahaa yhtiöön. Lisäksi yhtiön voitoista voidaan pidättää jokaisen yhtiömiehen osuudesta se määrä, joka tarvitaan kattamaan näiden yhtiöön perustamisvaiheessa sijoittamiensa yhtiöpanosten suuruuden.

Yhtiömiehen työpanoksesta yhtiöön on käytännön syistä hyödyllistä sopia erikseen, koska työn laatua ja määrää halutaan usein määrittää tarkemmin, kuin mitä yhtiösopimukseen luontevasti soveltuu. Työn tarkempi määritteleminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä koska yhtiömiehen oletetaan joka tapauksessa antavan työpanoksensa yhtiölle. Avoimen yhtiön yhtiömiehen työpanokselle yhtiössä tulee maksaa korvausta alan normaalin palkkauksen mukaan, sekä hänen yhtiöön sijoittamalleen varallisuudelle tulee maksaa korkoa. Jos yhtiöpanoksen järjestäminen sekä yhtiötä että yhtiömiehiä hyödyttävällä tavalla kangertelee, on suositeltavaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa