Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen eroaminen kommandiittiyhtiöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehellä on yhtiösopimuksen irtisanottuaan oikeus vaatia yhtiön purkamista. Irtisanomisoikeuden sijaan yhtiömiehet voivat keskenään sopia yhtiömiehen eroamisesta, jolloin yhtiötä ei selvitetä, vaan eroavan yhtiömiehen yhtiöosuus lunastetaan. Helpoin tapa yhtiömiehen eroamisen toteuttamiseen onkin sopia siitä etukäteen yhtiösopimuksessa. Yhtiömiehen eroaminen edellyttää yhtiösopimuksen muuttamiseen johtavana seikkana kaupparekisteri-ilmoituksen tekemistä, eikä yhtiösopimuksen muuttamista koskevaa päätöstä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehellä on oikeus lain nojalla vaatia yhtiön purkamista, kun hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on päättynyt, kun yhtiösopimuksessa sovittu yhtiökausi on päättynyt, kun toisen yhtiömiehen yhtiöosuus on ulosmitattu tai tämä on joutunut konkurssiin, kun toinen yhtiömies on kuollut eikä toiminnan jatkamisesta sovita tai ole sovittu yhtiösopimuksessa, sekä kun edellytykset yhtiötoiminnan jatkumiselle ovat rauenneet. Yhtiömies voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevaksi sovitun yhtiösopimuksen koska tahansa. Mikäli kommandiittiyhtiö on perustettu määrätyn pituiseksi yhtiökaudeksi, jonka jälkeen yhtiön toimintaa jatketaan, yhtiösopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Yhtiösopimus voidaan irtisanoa kohtuullisessa ajassa sovitun yhtiökauden jälkeen ilman irtisanomisaikaa. Mikäli yhtiösopimus on solmittu yli kymmeneksi vuodeksi, yhtiömiehellä on oikeus irtisanoa sopimus kymmenen vuoden kuluttua yhtiömieheksi ryhtymisestä. Toistaiseksi voimassa olevan yhtiösopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ellei toisin sovita. Irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä toisille yhtiömiehille.

Yhtiön purkaminen voidaan välttää lunastamalla irtisanomiseen vetoavan yhtiömiehen yhtiöosuus. Lunastaminen edellyttää kaikkien muiden, sekä vastuunalaisten että äänettömien, yhtiömiesten suostumusta. Lunastuksessa eroavalle yhtiömiehelle tulevan osuuden suuruus määräytyy sen mukaan, mitä hänelle olisi tullut, jos yhtiön omaisuus olisi jaettu tavanomaista menettelyä noudattaen. Lunastettava yhtiöosuus voidaan suorittaa yhtiön tai yksittäisen yhtiömiehen varoista.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa