Minilex - Lakipuhelin

Voitonjako kommandiittiyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Voiton jakaminen kommandiittiyhtiössä on mahdollista edellisten tilikausien mahdollisesta tappiollisuudesta huolimatta, mikäli viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on syntynyt voittoa. Kommandiittiyhtiön varojen jakamista koskevat lain säännökset ovat tahdonvaltaisia, joten yhtiömiehet voivat yhtiösopimuksessa tai muutoin yhtiösuhteen aikana sopia keskenään voiton jakamisesta toisin. 

Varojen jaossa sovelletaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaisia säännöksiä, mikäli yhtiömiesten kesken ei ole toisin sovittu. Yhtiömiesten oikeudet korvauksiin yhtiön puolesta suorittamistaan menoista ja palkkioon yhtiön puolesta tehdystä työstä maksetaan ennen yhtiön voiton jakamista, ja ne vähentävät jaettavissa olevaa voittoa. Lain mukaan tilikauden voitosta maksetaan ensiksi korkolain mukainen korko äänettömän yhtiömiehen tilikauden alkaessa jäljellä olleelle panokselle. Äänettömän yhtiömiehen panokselle tulevan koron jälkeen korkoa maksetaan vastuunalaisen yhtiömiehen mahdollisesti yritykseen sijoittamalle panokselle. Jäljelle jäävä voitto jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken pääluvun mukaisesti tasan. Mikäli voiton tasajako on kohtuuton, yhtiömiehille tulevia jako-osuuksia voidaan hyvin poikkeuksellisesti sovitella.

Yhtiömiehillä on tilinpäätöksen laatimisen jälkeen oikeus nostaa voitto-osuutensa. Voitto-osuutta ei voida kuitenkaan nostaa, mikäli sitä tarvitaan sovitun yhtiöpanoksen vajauksen täyttämiseen. Yhtiömiehellä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon voitto-osuuden maksamiselle sovitusta eräpäivästä alkaen. Yhtiömies voi periä maksamatta jätettyä voitto-osuutta yhtiöltä.

 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa