Minilex - Lakipuhelin

Voiton jakaminen avoimesta yhtiöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön voitto voidaan jakaa avoimen yhtiön osapuolten eli yhtiömiesten kesken joko noudattamalla avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain säännöksiä tai sopimalla voiton jaosta laista poiketen yhtiösopimuksessa.

Yhtiömiehen avoimesta yhtiöstä saama mahdollinen voitto perustuu yhtiösopimuksessa sovittuun yhtiöpanokseen, jonka yhtiömies on suorittanut yhtiölle. Jos voitonjaosta ei ole sovittu muuta, suoritetaan yhtiömiehelle voittoa jaettaessa ensin se osuus, joka vastaa korkolain mukaista korkoa yhtiömiehen tilikauden alussa jäljellä olleelle yhtiöpanokselle. Jos voitto on niin pieni, ettei se riitä korkojen täysimääräiseen maksamiseen, jaetaan voitto suhteessa tilikauden alussa jäljellä olleiden panosten suuruuteen. Jos voittoa on vielä jäljellä koron maksun jälkeen, jaetaan se tasan yhtiömiesten kesken, elleivät he ole sopineet voiton jaosta toisin.

Voitonjako avoimesta yhtiöstä voi perustua edellä mainitusta poiketen myös yhtiöpanoksesta poikkeavaan perusteeseen. Tästä on sovittava nimenomaisesti yhtiösopimuksessa. Avoimesta yhtiöstä voidaan jakaa yhtiömiehille osuudet voitosta, vaikka yhtiö olisikin tappiollinen. Edellytyksenä tälle on se, että viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on syntynyt voittoa.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan yhtiömies voi nostaa voitto-osuutensa, ellei sitä tarvita hänen yhtiöpanoksensa vajauksen täyttämiseen. Tästä voidaan luonnollisesti sopia toisin yhtiösopimuksessa.

Suositeltavaa on sopia voitonjaosta sekä muistakin avoimesta yhtiöstä maksettavista suorituksista selkeästi yhtiösopimuksessa, jos yhtiössä halutaan poiketa asiaa koskevista lain säännöksistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa