Minilex - Lakipuhelin

Virheelliseen säätiön päätökseen tai toimenpiteeseen puuttuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli Patentti- ja rekisterihallitus havaitsee säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti taikka laiminlyöneen laissa säädetyt velvollisuutensa, voi Patentti- ja rekisterihallitus määrätä säätiön hallituksen ryhtymään toimiin asian korjaamiseksi, taikka kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon.

Patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa määräyksen tai kiellon tehosteeksi säätiön hallituksen jäsenille uhkasakon. Uhkasakon määrää maksettavaksi Patentti- ja rekisterihallitus.

Mikäli säätäjä tai joku muu, jonka etua säätiön toiminta tarkoittaa, katsoo säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti, saa hän tehdä Patentti- ja rekisterihallitukselle asiassa oikaisuvaatimuksen. Mikäli vaatimuksen tueksi on esitetty päteviä syitä, on patentti- ja rekisterihallituksen vaadittava hallitukselta selitys ja ryhdyttävä tarvittaessa asian laadun vaatimiin toimenpiteisiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa