Minilex - Lakipuhelin

Virheelliseen säätiön päätökseen tai toimenpiteeseen puuttuminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli Patentti- ja rekisterihallitus havaitsee säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti taikka laiminlyöneen laissa säädetyt velvollisuutensa, voi Patentti- ja rekisterihallitus määrätä säätiön hallituksen ryhtymään toimiin asian korjaamiseksi, taikka kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon.

Patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa määräyksen tai kiellon tehosteeksi säätiön hallituksen jäsenille uhkasakon. Uhkasakon määrää maksettavaksi Patentti- ja rekisterihallitus.

Mikäli säätäjä tai joku muu, jonka etua säätiön toiminta tarkoittaa, katsoo säätiön hallituksen menetelleen lain taikka säätiön sääntöjen vastaisesti, saa hän tehdä Patentti- ja rekisterihallitukselle asiassa oikaisuvaatimuksen. Mikäli vaatimuksen tueksi on esitetty päteviä syitä, on patentti- ja rekisterihallituksen vaadittava hallitukselta selitys ja ryhdyttävä tarvittaessa asian laadun vaatimiin toimenpiteisiin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa