Minilex - Lakipuhelin

Viranomaisen asteellinen toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranomaisilla, joilla on yhtäläinen asiallinen ja alueellinen toimivalta samassa asiassa yhtä aikaa, on toisiinsa nähden eri asteellinen toimivalta. Viranomaiset luokitellaan alhaalta ylöspäin eli hierarkiseen järjestykseen, toiset viranomaiset ovat toisia ylemmässä asemassa. Jos ylempänä oleva viranomainen ottaa asian käsiteltäväkseen, on alempana olevan viranomaisen tyydyttävä tähän. Tuomioistuinlaitoksessa ylempi tuomioistuin saa ottaa asian käsiteltäväkseen vasta kun alempi tuomioistuin on tehnyt asiassa ratkaisun.

Toimivallan rajat määrittelevät hallintokoneiston sisäisesti viranomaisten toimivalta, jonka rajojen on Suomessa yleisesti katsottu olevan jäykät. Toimivallan rajoista voidaan poiketa usein vain laissa annetuin valtuuksin. Toimivallan rajoista on esimerkkinä se, että alempi viranomainen ei voi alistaa asiaa ylemmän viranomaisen käsiteltäväksi, alempi viranomainen ei voi siirtää toimivaltaa muualle, jos asiasta ei ole näin säädetty. Toimivaltarajat pyrkivät toteuttamaan virkavastuuta, mutta niillä ei ole tarkoitus estää uusia lailla säädettäviä toimivallan uudistus järjestelyjä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa