Minilex - Lakipuhelin

Viranomainen ei saa väärinkäyttää harkintavaltaansa tai tehdä mielivaltaisia ratkaisuja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranomaisella on päätöksenteossaan tiettyä liikkumavaraa, eli harkintavaltaa. Luonnollisesti harkintavallan väärinkäyttö hallinnossa on kielletty. Harkintavallan väärinkäyttöä ovat yleisesti viranomaisen päätöksenteossa tapahtuva harkintavallan ylitys ja harkintavallan alitus. Samoin harkintavallan väärinkäytöksi luetaan myös asian kannalta tarpeellisten selvitysten huomioon ottamatta jättäminen ja jos asiaa selvitetään liian vähän. Lain säännösten soveltamatta jättäminen, asian ratkaiseminen toisessa tarkoituksessa, tai jos asian ratkaisee viranomainen väärän toimivaltansa puitteissa, on myös katsottava harkintavallan väärinkäytöksi.

Mielivallalla taas tarkoitetaan asian ratkaisun kannalta relevanttien säännösten ja harkintavallan täydellistä ohittamista päätöksenteossa. Jos päätöksentekoa ei valvo tai ohjaa kukaan tai mikään, voi päätöksenteko perustua mielivaltaan. Viranomaisten päätöksenteossa mielivalta on luonnollisesti kielletty. Viranomaisten ratkaisutoimintaa ohjaavat laki ja erilaiset säädökset, joita tulee noudattaa. Virkamiesten toiminnan laillisuutta valvovat lisäksi oikeuskansleri ja oikeusasiamies. Virkamiehillä on myös virkavastuu, joka edellyttää sitä, että virkamiesten tulee toimia lain mukaan päätöksiä tehdessään, ja he eivät voi käyttää mielivaltaa ratkaisuissaan. Byrokratian on katsottu rajoittavan mielivaltaa, sillä tietty kaavamaisuus takaa, että kansalaiset saavat tasavertaista kohtelua viranomaisessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa