Minilex - Lakipuhelin

Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus ja mustan listan ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ryhmäpoikkeusasetus sisältää niin sanotut mustan listan ehdot, joissa on lueteltu vakavimmat kilpailunrajoitukset, joista sopiminen sulkee koko sopimuksen useimmiten ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle. Toisin sanoen tällaisia ehtoja sisältävät vertikaaliset sopimukset eivät yleensä ole sallittuja. Sellaiset vertikaaliset sopimukset ovat siis kiellettyjä, joiden tarkoituksena on suoraan tai välillisesti, yksinään tai yhdistettyinä osapuolten määräysvallassa oleviin muihin tekijöihin vääristää kilpailua.

Ensimmäinen mustan listan ehto koskee jälleenmyyntihinnan määräämistä. Alinta sallittua hintaa koskevien määrähintojen asettaminen suoraan tai epäsuoraan on kiellettyä. Enimmäishinnat ja ohjevähittäishinnat ovat kuitenkin yleensä sallittuja. Toinen ehto koskee markkinoiden jakamista alueittain tai asiakasryhmittäin. Sopimuksessa ei saa rajoittaa alueita tai asiakkaita, joille hyödykettä saa myydä. 

Kolmanneksi, on kiellettyä rajoittaa valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten myyntiä loppukäyttäjille tai muille jakelujärjestelmän jälleenmyyjille. Neljäs rajoitus koskee ristikkäisten toimitusten rajoittamista valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien valtuutettujen jakelijoiden välillä. Sopimuksen tarkoituksena ei siis saa olla sopimushyödykkeiden myynnin estäminen tai rajoittaminen valtuutettujen jälleenmyyjien välillä. Valtuutettujen jakelijoiden on voitava ostaa sopimushyödykkeitä vapaasti muilta jakeluverkostoon kuuluvilta valtuutetuilta jakelijoilta riippumatta siitä, millä kaupan portaalla ne toimivat. Viimeinen rajoitus koskee varaosien toimittamista, jonka mukaan varaosien valmistajan ja niitä tuotteissaan käyttävän ostajan välinen sopimus ei saa esimerkiksi estää varaosien myyntiä loppukäyttäjille, riippumattomille korjaamoille tai palveluntarjoajille.

Vertikaalisen sopimus on täytettävä myös eräät ehdot niissä tilanteissa, joissa sopimuksessa on sovittu kilpailukieltovelvoitteista sopimuksen voimassaoloaikana tai päättymisen jälkeen, tai sopimuksessa on sovittu tiettyjen tuotemerkkien sulkemisesta valikoivassa järjestyksessä. Tällöin sopimuksen on oltava ryhmäpoikkeusasetuksen ehtojen mukainen, jotta sopimus olisi lainmukainen. Ryhmäpoikkeusasetuksen ehdot ovat paikoin monimutkaisia, ja tarvittaessa kannattaakin käyttää apunaan asiantuntijaa. Vertikaalisia sopimuksia ja niiden lainmukaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Saattaakin olla, että joissain tilanteissa. että sopimus, joka sisältää jonkin mustan listan ehdon, tuleekin sallituksi, jos esimerkiksi sopimuksesta aiheutuvat hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa