Minilex - Lakipuhelin

Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus ja mustan listan ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ryhmäpoikkeusasetus sisältää niin sanotut mustan listan ehdot, joissa on lueteltu vakavimmat kilpailunrajoitukset, joiden käyttö sulkee koko sopimuksen useimmiten ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle. Toisin sanoen tällaisia ehtoja sisältävät vertikaaliset sopimukset eivät yleensä ole sallittuja. Sellaiset vertikaaliset sopimukset ovat siis kiellettyjä, joiden tarkoituksena on väristää kilpailua suoraan, välillisesti, yksinään tai yhdistettyinä osapuolten määräysvallassa oleviin muihin tekijöihin.

Ensimmäinen mustan listan ehto koskee jälleenmyyntihinnan määräämistä. Alinta sallittua hintaa koskevien määrähintojen asettaminen suoraan tai epäsuorasti on kiellettyä. Enimmäishinnat ja ohjevähittäishinnat ovat kuitenkin yleensä sallittuja. Toinen ehto koskee markkinoiden jakamista alueittain tai asiakasryhmittäin. Sopimuksessa ei saa rajoittaa alueita tai asiakkaita, joille hyödykettä saa myydä. 

Kolmanneksi on kiellettyä rajoittaa valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten myyntiä loppukäyttäjille tai muille jakelujärjestelmän jälleenmyyjille. Neljäs rajoitus koskee ristikkäisten toimitusten rajoittamista valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvien valtuutettujen jakelijoiden välillä. Sopimuksen tarkoituksena ei siis saa olla sopimushyödykkeiden myynnin estäminen tai rajoittaminen valtuutettujen jälleenmyyjien välillä. Valtuutettujen jakelijoiden on voitava ostaa sopimushyödykkeitä vapaasti muilta jakeluverkostoon kuuluvilta valtuutetuilta jakelijoilta riippumatta siitä, millä kaupan portaalla ne toimivat. Viimeinen rajoitus koskee varaosien toimittamista, jonka mukaan varaosien valmistajan ja niitä tuotteissaan käyttävän ostajan välinen sopimus ei saa esimerkiksi estää varaosien myyntiä loppukäyttäjille, riippumattomille korjaamoille tai palveluntarjoajille.

Vertikaalisen sopimuksen on täytettävä myös eräät ehdot niissä tilanteissa, joissa sopimuksessa on sovittu kilpailukieltovelvoitteista sopimuksen voimassaoloaikana, sen päättymisen jälkeen tai jos on sovittu tiettyjen tuotemerkkien sulkemisesta valikoivassa järjestyksessä. Tällöin sopimuksen on oltava ryhmäpoikkeusasetuksen ehtojen mukainen, jotta se olisi lainmukainen. Ryhmäpoikkeusasetuksen ehdot ovat paikoin monimutkaisia, ja tarvittaessa kannattaakin käyttää apuna asiantuntijaa. Vertikaalisia sopimuksia ja niiden lainmukaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Joissain tilanteissa mustan listan ehdon sisältävä sopimus saattaakin tulla sallituksi. Näin voi olla esimerkiksi, jos sopimuksesta aiheutuvat hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa