Minilex - Lakipuhelin

Vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eri tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien välisiä kilpailunrajoituksia kutsutaan vertikaalisiksi kilpailunrajoituksiksi. Tyypillinen vertikaalinen suhde on esimerkiksi tuotteen valmistajan ja raaka-aineiden toimittajan välillä. Useimmat vertikaaliset rajoitukset voivat aiheuttaa kilpailuongelmia vain, jos kilpailu on riittämätöntä yhdellä tai useammalla kaupan portaalla. Kielletty vertikaalinen rajoitus on esimerkiksi sopimus, jossa kielletään tavaran ostajaa ostamasta toimittajan kanssa kilpailevien tuotemerkkien tuotteita. 

Vertikaalisista rajoituksista annettua ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan vertikaalisiin sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palvelujen ostoa tai myyntiä. Edellytyksenä poikkeukselle, eli vertikaaliselle sopimukselle on, ettei sopimus saa sisältää vakavimpia kilpailunrajoituksia. Vakavimpia kilpailunrajoituksia on ryhmäpoikkeusasetuksessa lueteltuna viisi ja niitä kutsutaan ns. mustan listan ehdoiksi.

Toisena edellytyksenä on, että toimittajan ja ostajan markkinaosuudet ovat merkityksellisillä markkinoilla enintään 30 prosenttia. Toimittajan markkinaosuutta arvioidaan niiden markkinoiden alueella, jonne toimittaja myy tuotteita tai palveluita. Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltumista ostajaan taas arvioidaan ostajan markkinaosuuden avulla niillä markkinoilla, joilla ostaja ostaa tuotteita ja palveluja. Merkitykselliset markkinat, joilla sopimuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluita myydään, määritellään siis erikseen molempien osapuolten kannalta.

Kolmantena edellytyksenä on eräiden ehtojen täyttyminen, kun sopimukseen sisältyy tiettyjä kilpailunrajoituksia. Näitä rajoituksia ovat kilpailukieltovelvoitteet sopimuksen voimassaoloaikana tai sopimuksen päättymisen jälkeen sekä tiettyjen tuotemerkkien sulkeminen pois valikoivassa jakelujärjestelmässä. Arviointi mainittujen kolmen edellytyksen kanssa on välillä vaativaa, ja asiantuntijan apuun kannattaakin turvautua vaativan tilanteen tullessa eteen.

On kuitenkin huomattava, että vaikka sopimus ei olisi sallittu edellä mainittujen ehtojen valossa, on kilpailunrajoituksia sisältäviä sopimuksia arvioitava yleensä tapauskohtaisesti. Joissain tapauksissa ensisilmäyksellä kielletyltä näyttävä sopimus voi tulla sallituksi, jos esimerkiksi sopimuksen hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa