Minilex - Lakipuhelin

Velvollisuus järjestää sähköinen asiointipalvelu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Julkishallinnon organisaatiolla voi tietyin edellytyksin olla velvollisuus järjestää sähköinen asiointipalvelu. Viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Tällöin on lisäksi kaikille tarjottava mahdollisuus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja tai muita viestejä. Viranomainen voi tarjota sähköisiä asiointipalveluita myös tehtävä- tai toimipaikkakohtaisesti.

Viranomaisen on myös pyrittävä käyttämään asiakkaan kannalta teknisesti mahdollisimman yhteensopivia ja helppokäyttöisiä laitteistoja ja ohjelmistoja. Viranomaisen on lisäksi varmistettava riittävä tietoturvallisuus asioinnissa ja viranomaisten keskinäisessä tietojenvaihdossa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa