Minilex - Lakipuhelin

Velkojansuosinta on velallisen rikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen tulisi kohdella velkojiaan tasapuolisesti. Jos hän ei tee niin, velallinen voi syyllistyä tietyillä teoillaan velkojansuosintaan. Kyse on tilanteesta, jossa henkilö ei kykene täyttämään velvoitteitaan sovitusti. Jos velallinen, joka tietää itsensä kyvyttömäksi täyttämään velvoitteensa, suosiakseen tiettyä velkojaa muiden velkojien kustannuksella maksaa ennenaikaisesti velan olosuhteissa, joissa maksu ei ole tavanomainen, antaa velkojan saatavasta vakuuden, josta ei ollut sovittu tai jota velallinen ei ollut luvannut velkasuhteen syntyessä tai käyttää velvoitteen täyttämiseen epätavallista maksuvälinettä olosuhteissa, jotka huomioon ottaen maksua ei voida pitää tavanomaisena, syyllistyy velkojansuosintaa. Sama koskee ryhtymistä muuhun sellaiseen velkojan asemaa parantavaan järjestelyyn.

Rangaistuksena velkojansuosinnasta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa