Minilex - Lakipuhelin

Vastuunalaisen yhtiömiehen panos yhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastuunalaisella yhtiömiehellä ei ole lakisääteistä velvollisuutta sijoittaa rahaa taikka muuta varallisuutta kommandiittiyhtiöön. Käytännössä usein yhtiösopimuksessa kuitenkin sovitaan, että vastuunalaiset yhtiömiehet sijoittavat työpanoksensa lisäksi yhtiöön tietyn määrän varallisuutta. Tämä on yleensä selkein ratkaisu, sillä yritystoiminnan aloittaminen yksinomaan velkarahalla voi olla hankalaa. Kuitenkin on siis periaatteessa mahdollista, että kukaan muu kuin kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ei sijoita yhtiöön varallisuutta. Äänettömän yhtiömiehen on sijoitettava varallisuutta jo senkin vuoksi, että hänen yhtiöstä nostamansa voitto riippuu hänen sijoituksensa suuruudesta. Ilman sijoitusta, ei äänetön yhtiömies voisi nostaa voittoakaan, jolloin yhtiö oikeastaan toimisi kuten avoin yhtiö, eikä kuten kommandiittiyhtiö.

Yleensä yhtiöön sijoitettava varallisuus on rahaa. Tämä johtuu siitä, että rahan arvo on helppo määrittää ja rahan käyttökelpoisuus yhtiölle on myös yksinkertaisinta arvioida. Sopimuksen mukaan on kuitenkin mahdollista sijoittaa varallisuus myös muuna omaisuutena. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi silloin, jos joku yhtiömiehistä on aiemmin toiminut alalla ja hänellä sattuu olemaan esimerkiksi tuotantovälineitä, jotka hän voisi sijoittaa yhtiön käyttöön. Toisaalta vastuunalainen yhtiömies voi sijoittaa yhtiöön panoksena myös työtä. Näin sellainenkin yhtiömies, jolla ei ole hallussaan sopivaa varallisuutta voi tarjota yhtiölle oman panoksensa.

Vastuunalaisella yhtiömiehellä ei ole velvollisuutta sijoittaa yhtiöön muuta varallisuutta kuin se, mikä on yhtiösopimuksessa määrätty. Toisin sanoen, minkäänlaista velvollisuutta lisäpanostukseen yhtiön toiminnan aikana ei ole. Myös velvollisuudesta lisäpanosten asettamiseen yhtiön toiminnan aikana voidaan sopia yhtiömiesten kesken. Eli jos yhtiömiehet niin sopivat, voivat he esimerkiksi tiettyjen taloudellisten edellytysten, kuten vaikkapa riittävän monen tappiollisen tilikauden tai vaikkapa tiettyjen investointien tullessa tarpeellisiksi, sitoutua sijoittamaan yhtiöön lisävarallisuutta. 

Eniten sekaannusta aiheuttaa kommandiittiyhtiössä työstä yhtiömiehelle maksetun palkkion ja yhtiöstä nostettavan voitto-osuuden välinen suhde. Yhtiömies on lähtökohtaisesti oikeutettu saamaan palkkion yhtiön hyväksi tekemästään työstä. Palkkion tulee vastata suurin piirtein vastaavasta työstä ulkopuolisen suorittamana maksettavaa korvausta. Toisaalta palkkion, muiden menojen ja äänettömän yhtiömiehen korkojen maksamisen jälkeen, on jokainen yhtiömies oikeutettu myös nostamaan voittoa. Kysymys on lähinnä siitä, miten palkkion ja voitonjaon suhde toisiinsa määritetään yhtiösopimuksessa, vai tyydytäänkö lain määräyksiin. Yhtiömiehen työpanoksesta yhtiöön voidaan siis erikseen sopia.

Työpanoksesta sopiminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä koska vastuunalaisen yhtiömiehen oletetaan joka tapauksessa antavan työpanoksensa yhtiölle. Vastuunalaisen yhtiömiehen työpanokselle yhtiössä tulee siis maksaa korvausta, sekä hänen yhtiöön sijoittamalleen varallisuudelle tulee maksaa korkoa. Joskus yhtiömiehille voi tuottaa hankaluuksia löytää optimaalinen yhdistelmä yhtiöpanosta, yhtiömiehen rooliin kuuluvaa työpanosta sekä erikseen tämän lisäksi määritettävää työpanosta. Optimaalinen yhdistelmä riippuu olennaisesti yhtiöstä, sen toimialasta, rahoituksellisesta tilanteesta ja toki yhtiömiesten omista mieltymyksistä. Lisätietoja ja apua suunnitteluun saat soittamalla lakipuhelimeen sen päivystysaikoina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa