Minilex - Lakipuhelin

Varojen nostaminen kommandiittiyhtiöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista, ja he voivat rajoituksetta koska tahansa päättää omaisuuden jaosta ja nostaa yhtiön varat itselleen. Vastuunalainen yhtiömies voi näin ollen muita yhtiömiehiä kuulematta nostaa varoja yhtiöstä omaan käyttöönsä. Varojen nostaminen ei kuitenkaan oikeuta vastuunalaisia yhtiömiehiä laiminlyömään velvollisuutta maksaa korkoa äänettömän yhtiömiehen panokselle, ja äänettömällä yhtiömiehellä on varojen jaossa etuoikeus saada hänen yhtiösopimuksen perusteella suorittamansa yhtiöpanos katetuksi. 

Yhtiön purkautuminen ei omaisuuden jakoa haluttaessa edellytä selvitysmenettelyä eli velkojen maksamista ja toiminnan lopettamiseen tähtääviä toimenpiteitä, vaan yhtiömiehet voivat suoraan keskinäisellä sopimuksella purkaa yhtiön sitä selvittämättä. Kukin vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön velasta sen täyteen määrään saakka, ja velkoja voi ryhtyä perimistoimiin ketä tahansa vastuunalaista yhtiömiestä vastaan. Äänetön yhtiömies vastaa yhtiön veloista ainoastaan suorittamallaan yhtiöpanoksella. Yhtiön omaisuus on jaettava selvitysmenettelyn jälkeen, ellei toisin sovita. Omaisuutta jaettaessa palautetaan ensiksi äänettömien yhtiömiesten yhtiöpanokset. Omaisuus jaetaan äänettömien yhtiömiesten kesken heidän panosten suuruuden mukaisessa suhteessa, mikäli niitä ei voida täysimääräisesti suorittaa. Äänettömät yhtiömiehet eivät saa osuuden palautusta, jos yhtiössä ei selvitysmenettelyn jälkeen ole varoja jäljellä. Jos yhtiössä oleva omaisuus ylittää äänettömien yhtiömiesten panosten määrän, ylimenevästä määrästä palautetaan ensiksi vastuunalaisten yhtiömiesten mahdollisesti suorittamat panokset ja loppusumma jaetaan tasan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. Jollei yhtiön omaisuus riitä sen kaikkien velkojen suorittamiseen, tappio jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa