Minilex - Lakipuhelin

Uskotun miehen määrääminen ja yhteisomistuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Usein syntyy tilanteita, että yhteisomistussuhde käy yhteisomistajalle jollakin tapaa epäsuosiolliseksi. Tällaisia tilanteita varten yhteisomistajalla katsotaan olevan muutamia keinoja. Ensinnäkin yhteisomistaja voi hakea oikeudelta uskotun miehen määräämistä hoitamaan yhteistä esinettä kaikkien omistajien yhteiseksi hyväksi. Muilla yhteisomistajilla ei ole oikeutta kieltää tällaista toimenpidettä, mutta heillä on oikeus tulla kuulluksi ennen kuin tuomioistuin tekee päätöksen. Mikäli uskottu mies määrätään, hänellä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa yhteisomistajia sekä muutenkin vastata yhteistä esinettä koskevissa asioissa.

Mikäli yhteisomistaja ei halua enää jatkaa yhteisomistusta, hänellä on oikeus saada osuutensa yhteisestä esineestä jakamalla erotetuksi. Esineen jakaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Yhteisomistajalla on tällöin oikeus hakea yhteisomistussuhteen purkamista ja esineen myymistä. Esineen myymisen edellytyksenä on, että jakaminen ei ole mahdollista tai että se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa.

Oikeus määrää yhteisen esineen myyntitavan. Myynti tapahtuu huutokaupalla, elleivät yhteisomistajat ole toisin sopineet tai ellei jonkin muun tavan osoiteta olevan kannattavampi. Myynnistä ja kauppahinnan jakamisesta huolehtii uskottu mies. Mikäli yhteisomistajat vaativat, oikeus voi ennen esineen myyntiä vahvistaa alimman hinnan, jolla uskottu mies saa esineen myydä. Myymisessä ja kauppahinnan jaossa uskotun miehen tulee huolehtia tasapuolisesti jokaisen yhteisomistajan edusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa