Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuulaki ja sen soveltamisala

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulaki koskee tuotevahinkojen korvaamista. Tuotevastuulain soveltamisalaan kuuluvat tuotteen jollekin henkilölle tai omaisuudelle aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. Omaisuuden tulee olla tarkoitettu yksityistä käyttöä tai kulutusta varten ja sitä tulee pääsääntöisesti myös käyttää yksityisessä käyttötarkoituksessa.

Tuotevastuulain mukaan tuotteina pidetään erilaisia irtaimia esineitä kuten esimerkiksi leluja. Tuotevastuulain säännökset koskevat myös sähköä. Tuotevastuulain mukaan tuotteena ei pidetä esimerkiksi rakennusta, joka sijaitsee toisen maalla.

Tuotevastuulaki ei koske kaikkien tuotteisiin liittyvien vahinkojen korvaamista. Tuotevastuulain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu vahingot, jotka ovat aiheutuneet tuotteelle itselleen. Myöskään osatuotteen tuotteelle aiheuttamat vahingot eivät kuulu tuotevastuulain soveltamisalaan silloin, kun vahingon aiheuttaneen osatuotteen liittäminen tuotteeseen on tapahtunut ennen tuotteen liikkeelle laskemista. Osatuotteena pidetään muun muassa tuotteeseen kuuluvaa osaa tai raaka-ainetta. Tuotevastuulakia ei sovelleta myöskään ydinvastuulain tarkoittamiin vahinkoihin.

Tuotevastuulain soveltamisalasta saat tarkempia tietoja alla olevasta lakipuhelimen numerosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »