Minilex - Lakipuhelin

Tulkitsemisen ja kääntämisen järjestäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranomaisella on velvollisuus eräissä tapauksissa järjestää tulkitseminen ja kääntäminen. Viranomaisella on kyseinen velvollisuus tietyissä asioissa, jotka voivat tulla vireille viranomaisen itsensä aloitteesta. Viranomaisella on tämä velvollisuus viranomaisaloitteisissa asioissa riippumatta siitä, paneeko viranomainen vain asianosainen asian tosiasiallisesti vireille. Edellytetään siis sitä, että asia ylipäätänsä voisi olla viranomaisaloitteinen. Viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos romani- tai viittomakieltä tai muuta kieltä käyttävä asianosainen ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Tulkitseminen ja kääntäminen saatetaan joutua järjestämään myös muusta, kuin kielellisestä syystä. Jos asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi tulla ymmärretyksi, viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa. Vammaisuuden vuoksi saatetaan joutua järjestämään tulkkaus tai kääntäminen. Henkilö voi olla esimerkiksi näkövammainen tai kuulovammainen.

Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Asian selvittämiseksi tai asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi viranomainen voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä muussakin yllä mainituissa asioissa. Tulkitseminen luonnollisesti tulee kyseeseen, jos asia käsitellään suullisesti. Kääntäminen puolestaan tulee vastaavasti kyseeseen kirjallisessa menettelyssä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa