Minilex - Lakipuhelin

Testamentinsaajan perintöverotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleistä

Mikäli perinnönjättäjä haluaa määrätä omaisuutensa jaosta toisin kuin perimysjärjestyksen mukaan, hänen täytyy laatia testamentti. Testamentteja on useita tyyppejä, ja niiden avulla voi vaikuttaa perillisille tuleviin perintöveroihin. Testamentti voi myös olla hyvä apuväline verosuunnittelussa. Testamentilla pystyy esimerkiksi hajauttamaan omaisuuden jakamalla sen useammalle saajalle ja näin pienentää perintöveron kokonaismäärää.

Testamentintekijä voi testamentilla määrätä koko omaisuudestaan, tietyn osan siitä tai omaisuuteen kohdistuvasta hallintaoikeudesta haluamallaan tavalla.

Perintöverotuksen kannalta testamentit voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: omistusoikeustestamenttiin ja hallintaoikeus- eli käyttöoikeustestamenttiin.

Omistusoikeustestamentti

Omistusoikeustestamentilla luovutetaan tietty omaisuus yleensä täydellä omistusoikeudella tietylle henkilölle tai yhtymälle. Mikäli testamentissa ei ole toissijaismääräystä, voi omaisuuden saaja tarvittaessa myydä sen, vaihtaa taikka antaa varat vaikkapa lahjaksi. Viime kädessä omaisuudesta voidaan tällöin määrätä vielä testamentilla.

Hallintaoikeustestamentti

Vastaavasti hallintaoikeustestamentilla testamentinsaaja saa ainoastaan oikeuden hallita ja käyttää omaisuutta, eikä esimerkiksi oikeuden luovuttaa omaisuus eteenpäin ilman omistajan suostumusta.

Testamenttisaantojen perintöverotus

Verotuksellisesti keskeisin ero omistus- ja hallintaoikeustestamentin välillä on se, että omistusoikeuden saaja joutuu maksamaan saamastaan omaisuudesta perintöveron, mikäli alin verotettava raja ylittyy. Vuoden 2017 perintöveroasteikon mukaan alle 20 000 euron suuruisesta testamenttisaannosta ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Hallintaoikeustestamentilla on edullisia verovaikutuksia. Ensinnäkin pelkästä hallintaoikeudesta ei jouduta maksamaan perintöveroja, vaan perintöverot maksaa omistusoikeuden saaja. Toiseksi hallintaoikeus pienentää omistusoikeuden saajan maksettavaa perintöveroa, sillä hallintaoikeuden rahallinen arvo pääomitetaan verotuksessa ja pääomitettu arvo vähennetään omaisuuden perintöverotusarvosta ennen perintöverotuksen toimittamista.

Lykkäävät ehdot ja omistajattoman tilan testamentit

Mikäli perittävä on testamentissaan määrännyt, että omistusoikeus siirtyy testamentinsaajalle vasta jonkun ehdon täytyttyä (esim. täysi-ikäisyys), alkaa perintöverovelvollisuus vasta, kun tämä ehto on täyttynyt.

Testamenttimääräys voi myös joissakin tapauksissa johtaa niin sanottuun omistajattomaan tilaan, mikäli testamentissa on toissijaismääräys, jonka omaisuus on menevä omistusoikeudella jollekin tietylle taholle vasta sen jälkeen, kun hallintaoikeuden saajalla on kuollut. Tällöin omistusoikeus ja siten myös velvollisuus suorittaa perintöveroa siirtyy testamentinsaajalle vasta testamentissa mainitun käyttöoikeuden haltijan kuoltua.

Verotuskäytäntö omistajattoman tilan testamenttien ja lykkäävien ehtojen osalta voi olla hyvin epäselvä, joten niihin on syytä suhtautua varauksella.

Testamentista luopuminen

Testamentista on myös mahdollista luopua joko kokonaan tai osittain, ilman että siitä syntyisi mitään veroseuraamuksia. Mikäli testamentinsaaja aktiivisesti luopuu testamentistaan, ei hänelle tässä tapauksessa muodostu perintöverovelvollisuutta. Osittainen testamentista luopuminen voidaan tehdä joko niin, että otetaan vastaan vain osa testamentatuista varoista tai niin, että varojen osalta otetaan vastaan niihin kohdistuva hallintaoikeus, kun taas omistusoikeudesta luovutaan.  

Perintöverovelvollisuuden alkaminen testamenttisaannoista

Perintöverovelvollisuus alkaa pääsäännön mukaan perinnönjättäjän kuolemasta. Kuitenkin, mikäli perinnön saamiseen liittyy ehtoja, joiden tulee täyttyä ennen omaisuuden saamista, toteutuu myös velvollisuus perintöveron suorittamiseen vasta omaisuuden saamisen jälkeen. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi testamenttiin kirjattu lykkäävä ehto.

Tämä artikkeli on vain yleisesitys liittyen testamenttisaantojen perintöverotuksesta. Mikäli haluat saada lisätietoa johonkin tiettyyn perintöverotukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa