Minilex - Lakipuhelin

Terroristinen tarkoitus on määritelty yksityiskohtaisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terroristisella tarkoituksella tarkoitetaan tekoa, jolla pyritään aiheuttamaan pelkoa väestön keskuudessa. Se voi myös olla valtion hallituksen tai muun viranomaisen pakottamista tekemään jotain tai sietämään jonkinlaista tekoa. Tässä vaihtoehdossa edellisiin tahoihin rinnastetaan myös hallitusten välinen tai vastaava kansainvälinen järjestö. Tällaisen järjestön talouden tai toiminnan vahingoittaminen voi myös tulla kyseeseen kiellettynä päämääränä. Terroristinen tarkoitus voi olla myös jonkin valtion oikeusjärjestyksen tai valtiosäännön horjuttaminen.

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt teot ovat ankarammin rangaistavia tekoja, verrattuna tavallisiin tekoihin. Koska rikosoikeudellinen rankaiseminen vaatii oikeusvarmuuden vuoksi selkeyttä rangaistavuuden edellytyksistä, eli ettei ketään rangaista teosta jonka ei tiennyt olevan väärä, on tärkeää määritellä terroristinen tarkoitus selkeästi.

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt teot ovat ylintä tahallisuuden asteikkoa koskevia rikoksia. Tämä tarkoittaa, että tekijästä tulee selkeästi käydä ilmi hänen tekonsa päämäärä. Tappo on itsessään moitittava teko, mutta mikäli tapon tarkoituksena on aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa, puhutaan terroristisesta taposta. Tekijästä ja hänen teostaan tulee tällöin käydä selkeästi ilmi, että tapon taustalla ei ole ollut vain kyseessä olevan henkilön tappaminen. Tarkoitus voidaan tulkita monella tavalla. Selkein tulkinta on, mikäli kohde on arvostettu ja merkittävä. Toinen tulkinta olisi, mikäli tekijällä olisi jonkinlainen julistus, jolla hän tarkoittaisi terroristisen tekonsa.

Terroristinen tarkoitus on siis tekijän subjektiivinen näkemys tekonsa tarkoituksesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa