Minilex - Lakipuhelin

Tekijänoikeusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tekijänoikeuslaki säätää tekijänoikeuksista ja tällaisten oikeuksien rikkomisesta. Tekijänoikeusrikkomus on tekijänoikeusrikosta lievempi aste ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta koituvat rangaistukset määräytyvät loukkauksen vakavuusasteen mukaan. Tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. 

 

Tekijänoikeusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa toisen teoksesta kappaleen, levittää teosta muiden saataville tai rikkoo moraalisia oikeuksia levittäessään kappaletta. Moraalisella oikeudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että hyvän tavan mukaisesti kappaleen tekijä on ilmoitettava, eikä kappaletta saa levittää alkuperäistä tekijää tai teosta loukkaavassa tai halventavassa tarkoituksessa. 

 

Rikkomukseen voi syyllistyä myöskin silloin, jos tuo Suomeen tai Suomen kautta kuljetettavaksi sellaisia teoksen kappaleita, jotka olivat tiettävästi tai oletettavasti valmistettu ulkomailla sellaisissa olosuhteissa, että niiden valmistaminen olisi ollut rangaistava teko Suomessa tekijänoikeuslain nojalla. 

 

Kuitenkaan sellaista toimintaa, jossa henkilö valmistaa yksityiseen käyttöönsä muutaman kappaleen teoksesta, ei lasketa tekijänoikeusrikkomukseksi. Tällaisessa tilanteessa teoksen on kuitenkin ollut oltava tietokoneelta luettavassa muodossa ja teos on tekijän tai tietokannan valmistajan suostumuksella myyty eteenpäin tai luovutettu pysyvästi muulla tavoin. 

 

Koska tekijänoikeudella tarkoitetaan tekijän taiteellista ja kirjallista oikeutta tuottamaansa teokseen, on lailla pyritty turvaamaan tekijänoikeuksia niiden loukkaamista vastaan. Tekijänoikeusrikkomuksia vastaan lailla suojataan teoksen tekijöiden lisäksi myös teoksen esittäjiä ja teosta rahoittavia yrittäjiä.

 

Tekijänoikeusrikkomusasioissa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa