Minilex - Lakipuhelin

Tarkastusmaksu matkaliputta matkustamisen seurauksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarkastusmaksu on julkisessa liikenteessä, mm. junissa ja raitiovaunuissa perittävä maksu, joka veloitetaan ilman asianmukaista matkalippua matkustavalta 15 vuotta täyttäneeltä henkilöltä. Tarkastusmaksu saadaan periä myös henkilöltä, joka ilman asianmukaista matkalippua on joukkoliikenteen asema-alueen sellaisessa osassa, jonne ei pääse ilman matkalipun lunastamista.

Matkustaja on aina velvollinen tarkastajan tai tarkastuksessa apuna olevan järjestyksenvalvojan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Mikäli hänellä ei ole esittää matkalippua, on tarkastajalla oikeus velvoittaa matkustaja maksamaan matkalipun hinnan lisäksi tarkastusmaksun. Ilman lippua matkustavan on lisäksi tarkastajan vaatimuksesta ilmoitettava tälle henkilötietonsa. Järjestyksenvalvoja ei voi määrätä tarkastusmaksua, mutta hän voi ilmoittaa matkustajasta tarkastajalle, ottaa henkilön kiinni tai poistaa tämän kulkuveuvosta tai laiturialueelta.

Joukkoliikenteessä matkustaminen ilman matkalippua voi tulla hyvin kalliiksi. Lain mukaan tarkastusmaksu on enintään 40 kertaa linja-autoliikenteen alimman aikuisen matkalipun kertamaksun suuruinen tai halvimman junatyypin alin aikuisen kertamaksu, ja esimerkiksi tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla tarkastusmaksu on 80 euroa. Ilman matkalippua matkustava ei kuitenkaan selviä pelkällä tarkastusmaksulla, vaan hänen tulee lisäksi maksaa normaalin lipun hinta.

Matkustaja voi maksaa tarkastusmaksun välittömästi tai vaihtoehtoisesti tarkastaja antaa hänelle kirjallisen määräyksen maksaa tarkastusmaksu viikon kuluessa. Mikäli maksua ei makseta viikon kuluessa, se peritään ulosottotoimin. Ulosottotoimin perimiseksi ei tarvita tuomiota tai päätöstä. Matkustajalle annettavassa kirjallisessa määräyksessä on ilmoitettava maksun suuruus ja sen määräämisen syy, maksun eräpäivä ja tapa, jolla maksu on suoritettava sekä uhka ulosottotoimista. Määräyksessä on lisäksi mainittava matkustajan henkilötiedot sekä maksun määräämisaika ja liikennereitti tai rataosa, jolla maksu on määrätty. Määräykseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Matkustaja, joka on tyytymätön päätökseen, saa vaatia tarkastajan päätökseen oikaisua (ks.Tarkastusmaksuun tyytymätön voi vaatia oikaisua). Oikaisuvaatimusosoitus on liitettävä myös kuittiin, joka annetaan tarkastusmaksun välittömästi tarkastajalle suorittaneelle matkustajalle.

Matkustaja voidaan kuitenkin eräin edellytyksin myös vapauttaa tarkastusmaksusta. Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttumisen syynä on jokin matkustajan iästä, kehitystasosta, terveyden- tai mielentilasta tai muusta erityisestä seikasta johtuva anteeksi annettava huomaamattomuus, ajattelemattomuus tai tietämättömyys tai jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana.

Tarkastusmaksua ei saa määrätä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos asia päätetään ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle käsiteltäväksi rikosoikeudellisen seuraamuksen määräämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa