Minilex - Lakipuhelin

Sulautuminen uuteen perustettavaan säätiöön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiöiden on mahdollista sulautua myös siten, että kaksi tai useampia säätiöitä sopii varojensa ja velkojensa luovuttamisesta perustettavalle uudelle säätiölle. Sulautumisessa uuteen perustettavaan säätiöön ovat sulautumisen edellytykset samat kuin sulautumisessa jo olemassa olevaan säätiöön. Sulautumissopimukseen on otettava uuden säätiön säännöt.

Säätiöiden on neljän kuukauden kuluessa siitä, kun säätiöissä on tehty päätös sulautumissopimuksen hyväksymisestä, haettava sulautumiseen suostumus patentti- ja rekisterihallitukselta. Säätiöiden on niin ikään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun patentti- ja rekisterihallitus on antanut sulautumiseen suostumuksen, haettava sulautumissopimuksen täytäntöönpanoon laissa tarkoitettu lupa perustettavan säätiön kotipaikan tuomioistuimelta.

Säätiöiden tulee tehdä ilmoitus säätiörekisteriin neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tuomioistuimen lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Sulautumalla perustetusta uudesta säätiöstä tehtävään ilmoitukseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin uudesta säätiöstä tehtävään rekisteri-ilmoitukseen. Sulautuminen katsotaan tapahtuneeksi - ja uusi säätiö perustetuksi - kun perustettava säätiö on merkitty säätiörekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa