Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen muotovaatimus on poikkeus sopimusvapaudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimukset ovat lähtökohtaisesti vapaamuotoisia, sillä muotovapaus on vahva sopimusoikeudellinen lähtökohta. Sekä kirjallinen että suullinen sopimus on pätevä. Muotovaatimuksella poiketaan tästä sopimusvapaudesta. Muotovaatimus on sopimukseen liittyvä ulkoinen vaatimus, jota sopimuksen sitovuus edellyttää. Tavallisin muotovaatimus on, että sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimusosapuolet voivat sopia muotojen noudattamisesta sopimussuhteessaan. Tiettyjä sopimustyyppejä koskee kuitenkin lainsäädännön asettamat muotomääräykset.

Esimerkiksi kiinteistön kauppaa koskevat muotomääräykset ovat pakottavia. Lain mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti ja kauppakirja on allekirjoitettava. Muotovaatimuksista on etua, sillä niiden avulla varmistetaan, että sopimus on molempien osapuolten tahdonmukainen. Erimielisyystilanteessa varsinkin kirjallisen muodon vaatimus auttaa selventämään sopimuksen sisältöä. Sopimusosapuolten keskenään sopiman muotovaatimuksen noudattamatta jättäminen ei kuitenkaan automaattisesti aiheuta sopimuksen sitomattomuutta. Sopimuksen sitovuuden ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa