Minilex - Lakipuhelin

Sopimuksen muotovaatimus on poikkeus sopimusvapaudesta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sopimukset ovat lähtökohtaisesti vapaamuotoisia. Sekä kirjallinen että suullinen sopimus on pätevä. Muotovaatimuksella poiketaan tästä sopimusvapaudesta. Muotovaatimus on sopimukseen liittyvä ulkoinen vaatimus, jota sopimuksen sitovuus edellyttää. Tavallisin muotovaatimus on, että sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimusosapuolet voivat sopia muotojen noudattamisesta sopimussuhteessaan. Tiettyjä sopimustyyppejä koskee kuitenkin lainsäädännön asettamat muotomääräykset. Esimerkiksi kiinteistön kauppaa koskevat muotomääräykset ovat pakottavia.

Muotovaatimuksista on etua, sillä niiden avulla varmistetaan, että sopimus on molempien osapuolten tahdonmukainen. Erimielisyystilanteessa varsinkin kirjallisen muodon vaatimus auttaa selventämään sopimuksen sisältöä. Sopimusosapuolten keskenään sopiman muotovaatimuksen noudattamatta jättäminen ei kuitenkaan automaattisesti aiheuta sopimuksen sitomattomuutta. Sopimuksen sitovuuden ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »