Minilex - Lakipuhelin

Selvitystilassa olevan avoimen yhtiön toiminnan jatkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun yhtiö on asetettu selvitystilaan ja tieto siitä on jo rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, voisi moni luulla, että on tapahtunut jonkinlainen peruuttamaton siirtymä kohti yhtiön toiminnan lopettamista. Usein selvitystila käytännössä johtaakin toiminnan loppumiseen. Näin ei kuitenkaan ole aina, joten yhtiön toiminnan kannalta voi olla elintärkeää tietää, että millä edellytyksillä yhtiömiehet voivat kesken selvitystilan palata takaisin yhtiön normaaliin arkeen ja saada liiketoiminta rullaamaan.

Avoimen yhtiön selvitystila voidaan keskeyttää ja yhtiön toimintaa jatkaa, mikäli yhtiömiehet näin päättävät. Tämä johtuu siitä, että suurin osa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain säännöksistä on tahdonvaraisia. Tahdonvaraisilla säännöksillä tarkoitetaan sitä, että yhtiömiehet, eli yhtiön omistajat voivat yhtiösopimuksessa päättää asiasta toisin. Lähtökohtaisesti yhtiömiehet voivat siis päättää, että liiketoiminta tulee jatkumaan. Mikäli vain osa yhtiömiehistä haluaa jatkaa yhtiön toimintaa, on heillä oikeus lunastaa muiden yhtiömiesten yhtiöosuudet. Tilanteessa, jossa yhtiömiehet eivät sovi, ketkä heistä jatkavat yhtiön toimintaa, on oikeus toiminnan jatkamiseen sillä yhtiömiesten ryhmällä, jossa heitä on eniten. Ryhmien ollessa yhtä suuret, ratkaistaan asia arpomalla. Kaikkien yhtiömiesten ei siis ole pakko jatkaa yhtiön toiminnassa, mutta niille, jotka kokevat toiminnan olevan jatkamisen arvoista suodaan tämä mahdollisuus.

Selvitystilan keskeyttäminen ei vaaranna yhtiön velkojien etua, sillä liiketoiminnan jatkuessa avoimen yhtiön muodossa myös yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu yhtiön sitoumuksista jatkuu. Niistä veloista, jotka ovat syntyneet ennen selvitystilan alkua tulevat vastaamaan kaikki yhtiön silloiset yhtiömiehet, mutta myöhemmistä veloista vastaavat ainoastaan liiketoimintaa selvitystilan jälkeen jatkamaan asettuneet yhtiömiehet. Päätös toiminnan jatkamisesta keskeyttää alkaneen selvitysmenettelyn. Selvitysmenettelyn keskeytyessä yhtiön toiminnan jatkamisen vuoksi selvitysmiehillä on oikeus palkkioon jo tekemästään selvitystyöstä. Selvitysmiehet ovat siis henkilöitä, jotka yhtiömiehet tai tuomioistuin ovat valinneet huolehtimaan selvitysmenettelyn käytännön toteutuksesta.

Mikäli yhtiön toimintaa jatketaan, on selvitystilan päättymisestä tehtävä myös ilmoitus kaupparekisteriin. Tällöin on muistettava päivittää yhtiön ajankohtainen omistajatilanne, eli se, ketkä yhtiömiehet päätyivät jatkamaan toimintaa. Rekisterimerkinnät on pidettävä aina ajan tasalla, jotta ulkopuoliset saisivat luotettavaa tietoa yhtiön kulloisestakin tilanteesta. Olennaisinta toiminnan jatkamisessa on muistaa huolehtia kaikkien yhtiömiesten mielipiteiden selvittämisestä, yhtiöosuuksien mahdollisesta lunastamisesta, erääntyneiden velkojen maksamisesta, selvitysmiesten palkkioiden maksamisesta sekä tarpeellisista rekisterimerkinnöistä kaupparekisteriin. Muistilistan täydentäjänä sekä käytännön toteutuksen selventäjänä on järkevää käyttää juristin palveluita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa