Minilex - Lakipuhelin

Selonottovelvollisuus asunto- ja kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Selonottovelvollisuudessa olennaista on mitä osapuolet tietävät tai heidän tulisi tietää kaupan kohteesta ja mistä asioista osapuolen tulee ottaa selko ja toimittaa niistä tieto vastapuolelle. Tietojen hankkiminen kaupankohteesta ennen kaupantekoa on olennainen osa myyntiprosessia. Kaupankohteesta saamiensa tietojen perusteella ostaja tekee lopullisen ostopäätöksen. Selonottovelvollisuus jaetaan ostajan ja myyjän kesken. Ostajalle on asetettu ennakkotarkastusvelvollisuus, mutta pääosin selonottovelvollisuus on myyjällä. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjän tulee tietää myytävän kohteen tilasta ja sen ominaisuuksista. Myyjälle on asetettu päävastuu tietojen hankkimiseksi ja niiden toimittamiseksi ostajalle, koska tällä on lähtökohtaisesti jo paremmat tiedot kohteesta sekä paremmat mahdollisuudet hankkia lisätietoja. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että kaikki ostajaehdokkaat lähtisivät erikseen hankkimaan tietoja kaupankohteesta. Myyjän on annettava kaikki tiedossaan oleva olennainen tieto kaupankohteesta ennen kaupantekoa. Myyjän on myös otettava selko olennaisista seikoista, joista hänellä ei ennestään ole tietoa.

Ostajan selonottovelvollisuus koskee ennakkotarkistusta. Ostajan tulee siis tarkistaa kohde hyvin ennen kaupantekoa. Ostaja ei voi vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka hänen olisi tullut tarkastuksessa havaita taikka josta hänen oletetaan tienneen. Ostaja ei voi myöskään vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka olisi tarkastuksessa ollut havaittavissa, mutta tämä on jättänyt tarkastuksen tekemättä. Mitä vanhemmasta asunnosta on kyse sitä tarkemmin tulisi tarkastus suorittaa, sillä luonnollisesti vanhassa asunnossa on enemmän korjattavaa kuin uudessa. Ostajan velvollisuus tarkastaa asunto ei koske mitään teknisiä tai muitakaan tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä, kuten kosteusmittauksia tai rakenteiden purkua.

Ostajalle ei ole ilman erityistä syytä velvollisuutta ryhtyä tarkastamaan myyjän antamien tietojen paikkansapitävyyttä. Myyjän tulee myös oikaista ostajan väärä käsitys jostakin kaupankohteen seikasta, jos hän havaitsee, että ostajalla on selkeästi väärä kuva siitä. Myyjä ei siis saa käyttää hyväkseen ostajan väärää tietoa tai erehdystä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »